Handelingen

Woldendorp, A.E. Gorterweg 11 - Petruskerk (13e - 2010)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petruskerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Eemsdelta
Plaats: Woldendorp
Adres: A.E. Gorterweg 11
Postcode: 9946PA
Sonneveld-index: 01380
Jaar ingebruikname: 13 e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 35008

Geschiedenis

Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor en lage geveltoren. Het huidige gebouw is het schip van een romano-gotische kruiskerk uit het derde kwart van de 13e eeuw. De muur wordt geleed door enkele hoge nissen met gedrukte spitsbogen, waarin smalle rondboogvensters zijn opgenomen. Het koor en het transept van de kerk zijn al voor 1700 gesloopt. In 1855 krijgt de kerk aan de westzijde een aanbouw met dakruiter. In april 1945 wordt de kerk door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. In 1949 wordt de kerk gerestaureerd naar plannen van A.R. Wittop Koning en R. Offringa. Daarbij zijn de huidige geveltoren en de apsis-vormige uitbouw voor de preekstoel aan de oostzijde ontstaan. Het orgel wordt in 1952 door M. Ruiter gebouwd. Historische kerk met toren.

  • 2010 - Buiten gebruik als kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk op kerkhof. De kerk bestaat nog slechts uit het schip van een 13e eeuwse kruiskerk; het schip is overwelfd met koepelgewelven waarop schilderingen geconserveerd zijn. Mechanisch torenuurwerk Van Bergen, Heiligerlee, 1948. Het orgel is in 1952 gebouwd door de firma Mense Ruiter, Groningen.

In de media

  • Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 November 1894.

Ook Woldendorp heeft zijne kerkelijke quaestie. Heeren kerkvoogden der Herv. Gem. aldaar, besloten voor eenigen tijd een nieuw orgel in het kerkgebouw te plaatsen en de gelden daarvoor te vinden uit den verkoop van twee tot de kerkelijke goederen behoorende eigendommen. Het college van toezicht heeft echter zijne goedkeuring daaraan onthouden en bij den kerkeraad bestaat thans het voornemen om de voogdijschap aan genoemd college op te zeggen, waartoe eerstdaags eene vergadering zal worden belegd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Muurschilderingen; foto's uit 2017