Handelingen

Wjelsryp, Lytse Buorren 2 - Ursulakerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Littenseradiel
Plaats : Wjelsryp
Adres : Lytse Buorren 2
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 12e
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk : St. Ursula
Architect :
Monument-status : Rijksmonument 21564
Inventarisatienummer : 09712

Geschiedenis

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. KERK op Kerkhof. Dorpskerk blijkens de laatgotische kap middeleeuws van opzet, doch later vernieuwd of wat betreft de zuidmuur bemetseld. Het inwendige van de kerk werd in 1758 verbeterd. Uit die periode stammen de preekstoel met rijkgesneden balusters boven paneelwerk en een viertal verhogingen op een waarvan de voorzangerslezenaar, twee tekstborden en twee psalmborden; de vaste banken met gesneden wangstukken. Ouder zijn twee overhuifde herenbanken en het doopbekken op eiken standaard. Mechanisch torenuurwerk A. de Looze, Leeuwarden, 1901.

In het weekeinde van 28/29 april 2001 is het gerestaureerde orgel van de NH kerk van Minnertsga weer in gebruik genomen. Dit orgel was in 1785 gebouwd door Guillon Robustelly, een orgelbouwer uit Belgisch Limburg. Tot 1873 stond het orgel in een kerk in Belgisch Limburg. In 1874 werd het gekocht door de NH kerk van Welsrijp en in 1995 verhuisde het naar Minnertsga. (47-02)

opname 01-09-2012 © H. Elsinga Woudenberg
opname 01-09-2012 © H. Elsinga Woudenberg

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur