Handelingen

Warns, Buorren 23 - Gereformeerde Kerk (1892 - 2000)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeente : Súdwest Fryslân
Plaats : Warns
Adres : Buorren 23
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1892
Huidige bestemming : wijkcentrum
Naam kerk :
Architect : Koornstra, H., Koudum
Monument-status :
Inventarisatienummer: 09701

Geschiedenis

Buiten gebruik 2000, nu buurthuis.


opname 28-08-2010 © H.E.W.

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur