Handelingen

Warmenhuizen, Dorpsstraat 93 - Ursulakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oude Ursulakerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Warmenhuizen - Harenkarspel
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Schagen
Plaats: Warmenhuizen
Adres: Dorpsstraat 93
Postcode: 1749AA
Inventarisatienummer: 06163
Jaar ingebruikname: 13e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38276 (kerk); 38275 (toren)

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Oorspronkelijk gebouwd als parochiekerk St. Ursula in de 13e eeuw. Sinds de reformatie Protestants.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Herv. Kerk. Laatgotische kerk bestaande uit een wellicht nog 14e eeuwse toren en een vijfzijdige gesloten, maar in de 15e eeuw verhoogd koor benevens een oorspronkelijk driebeukig schip uit de 16e eeuw waarvan de zuiderzijbeuk aan het begin van de 19de eeuw is gesloopt. Eiken preekstoel uit 1724, eiken koorhek XVIIb. Op het koorgewelf is een beschildering aangebracht van het Laatste Oordeel en vier oudtestamentische voorstellingen, soms toegeschreven aan Jan van Scorel, maar waarschijnlijk eerder van leerlingen van Jacob Cornelisz van Oostzanen. Dit gewelf bevond zich tussen 1891 en 1963 in het Rijksmuseum te Amsterdam. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1862 gemaakt door H. Knipscheer, in 1997 door Flentrop gerestaureerd.

Toren

Toren der Herv. Kerk. Wellicht 14e eeuwse toren, versierd met rondboognissen, een afsluitend rondboogfries, waarboven een bakstenen balustrade en een achtzijdig spitsje. Klokkenstoel met klok van Willam Wegewaert, 1595, diam. 118 cm. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, 1930.

In de media

Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1864.

WARMENHUIZEN, 3 Julij. Voor onze Gemeente was deze dag blijdschap wekkend, want voor het eerst werd haar Godsdienstig gezang door orgelspel geleid en opgeluisterd. Bij de plegtigheid der inwijding van het nieuwe orgel sprak onze Leeraar, Ds. P.J. ter Plegt, naar aanleiding van Ps. XCII : 3-4. Wij verheugden ons bij het zingen van verschillende lofliederen over de welluidende orgeltoonen. Het werk doet dan ook zoo wat het uit- als inwendige betreft, zijn vervaardiger, den Heer H. Knipscheer, orgelmaker te Amsterdam, alle eer aan. Het orgel verwierf de volledige goedkeuring van den Heer J.H.A. Ezerman, organist der groote kerk te Alkmaar, die het had onderzocht en bij deze gelegenheid bespeelde. Een aan den avond door hem gegeven orgelconcert, deed het melodieuse en krachtvolle der constructie nog te meer uitkomen. Moge nu het sierlijk speeltuig lang strekken tot aandrang voor de Gemeente om met hetzelve God te verheerlijken.

Externe links

Afbeeldingen