Handelingen

Voorburg, Fonteynenburghlaan 1 - Fonteinkerk (1958 - 2013)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Voorburg, Fonteynenburghlaan 1 - Fonteinkerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Fonteinkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leidschendam-Voorburg
Plaats: Voorburg
Adres: Fonteynenburghlaan 1
Postcode: 2275CX
Sonneveld-index: 03614
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Essen, G.W. van
Huidige bestemming: appartementen
Monument status: geen

Geschiedenis

Uiterst belangrijke, grote wederopbouwkerk met twee slanke betonnen torens aan de voorgevel.

Buiten gebruik begin 2013. In enig verval.

In december 1952 besloot de gereformeerde kerkenraad een grote financiële actie voor de kerkbouw in wijk West van Voorburg te organiseren. De actie zou gedurende verscheidene jaren gehouden worden en in 1955 zouden nadere besluiten genomen worden. Architect G.W. van Essen te Voorburg had intussen de plannen voor een bijzonder kerkgebouw gemaakt. De bouwcommissie ging er in juni 1955 mee akkoord, nadat besloten was dat ook een kelder met timmerruimte in de plannen opgenomen zou worden. De kerk werd aan de voorkant voorzien van twee hoge betonnen pylonen, met in één van die torens een luidklok, die bij Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel werd gegoten. De klok droeg als randschrift: O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. In november 1955 was men begonnen na te denken over de naam voor de kerk; in maart 1956 werd de nieuwe kerk voor het eerst Fonteinkerk genoemd. Dat was ook niet zo vreemd, omdat het gebouw zou verrijzen aan de Fonteynenburghlaan. Hoe dan ook, onder leiding van hoofdaannemer D. Versloot werd met de bouw begonnen. Vanzelfsprekend moest ook een orgel worden aangeschaft. Gekozen werd voor de firma D.A. Flentrop te Zaandam. Uiteindelijk kon de kerk op 28 maart 1958 in gebruik genomen worden!

  • 2019 - De markante voormalige Gereformeerde Fonteinkerk aan de Fonteynenburghlaan te Voorburg wordt ingrijpend verbouwd. De huidige kerk wordt verbouwd tot 3 etages woningen. Boven op de kerk worden 3 extra lagen woningen aangelegd.

Orgel

Het orgel is in 1959 gebouwd door de firma D.A. Flentrop (Zaandam). In 2002-2003 wordt het door de firma Flentrop Orgelbouw gereinigd en wordt de intonatie geoptimaliseerd. Orgel is verkocht.

In de media

  • Uit Algemeen Dagblad, 17 april 2018

Het orgel uit de protestantse Fonteinkerk in Voorburg verhuist naar een katholieke kerk in Suraz in noordoost Polen.

Maaike Kraaijeveld 17-04-18 De Polen zijn razend enthousiast over het orgel dat ze voor 27.500 euro hebben gekocht. ,,Ze komen binnenkort een paar dagen naar Voorburg om het orgel te ontmantelen, naar Polen te brengen en het daar weer te monteren in hun eigen parochiekerk, zegt Louis Cosman. Cosman is door de algemene kerkenraad aangewezen om het orgel te verkopen. Net als dat van de Opstandingskerk in Voorburg. Beide kerken zijn niet meer als zodanig in gebruik. Dat het orgel uit 1959 van orgelbouwer Flentrop een 'uitstekend' orgel is, wist Cosman wel. ,,Maar dat we het binnen een week zouden verkopen is een aangename verrassing. Volgens hem is er doorgaans wel internationale belangstelling voor orgels, maar verdwijnen de meeste in onderdelen op een zolder. Koop De Polen zijn eerst in Voorburg komen kijken én hebben het orgel bespeeld. ,,Diezelfde middag was de koop gesloten. Volgens Cosman hebben ze een goede koop aan het orgel 'met rugpositie en 22 registers'. ,,Het is een echt concertorgel. Voor de kerk aan de Fonteynenburghlaan zelf zijn er ook vergevorderde plannen. Als de gemeente een handtekening zet onder de plannen van een projectontwikkelaar kunnen er zo'n 15 appartementen in worden gebouwd. ,,In dat plan blijven de twee torens van de kerk bestaan. Dat zou heel mooi zijn, vindt Cosman. De Fonteinkerk staat te koop voor een vraagprijs van 1.2 miljoen euro.

  • Uit: gereformeerdekerken.info, 1 november 2019 gjkok

v/m. Fonteinkerk te Voorburg wordt verhoogd De markante voormalige gereformeerde Fonteinkerk aan de Fonteynenburghlaan te Voorburg wordt ingrijpend verbouwd. Boven op de kerk worden woningen aangelegd. Het uiterlijk van de vroegere Fonteinkerk als de plannen doorgaan (foto: Vastgoedmarkt, Projectontwikkelaar Wibaut). De welstandscommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg ging namelijk akkoord met de plannen van de Amsterdamse projectontwikkelaar Wibaut om bovenop de vroegere kerk een aantal woonlagen te bouwen. De bedoeling is om de locatie om te vormen naar ongeveer achttien appartementen met veel ruimte voor groen. De vroegere vergaderzalen bij de kerk worden afgebroken en het hoofdgebouw zal met drie woonlagen worden ‘opgetopt’. Rest nu nog een omgevingsvergunning voor de verbouw aan te vragen en te verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen in ‘wonen’. De Fonteinkerk werd in september 2014 buiten gebruik gesteld.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur