Handelingen

Vlaardingen, Binnensingel - Nieuwe Kerk (1910 - 1982)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Vlaardingen, Binnensingel - Nieuwe Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuwe Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Binnensingel
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1910
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: gesloopt 1982
Monument status: Geen

Geschiedenis

Prachtige grote stadskerk, met (bij architect Tj. Kuipers vaak voorkomend) asymmetrisch dubbeltorenfront: links van voorgevel een kleiner (trap)torentje, rechts een forse klokkentoren. Gesloopt in 1982; de spits van de klokkentoren is in een plantsoen dichtbij de locatie van de kerk gehandhaafd. Het hieronder ("In de media", 1976-1977) beschreven bod van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, om dit kerkgebouw over te nemen, is uiteindelijk niet doorgegaan.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 23 december 1976.

De Ned. Hervormde Kerk zal de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel te Vlaardingen verkopen. De eventuele kopers zijn de Geref. Gemeente in Ned. of een aannemer die de kerk zal slopen. De heer J. C. Mulder, kerkvoogd van de Hervormde kerk, betreurt het dat in diverse publikaties werd beweerd dat de Nieuwe Kerk gesloopt wordt.

Wel is het zo dat diverse omstandigheden het slopen aantrekkelijker maken, onder andere het hogere bod van de aannemer. De gemeente Vlaardingen denkt eraan om, wanneer de kerk wordt gesloopt, op deze plaats woningen te bouwen. De grond zal dan meer opbrengen.

De uiteindelijke beslissing over het wel en wee van de Nieuwe Kerk zal worden genomen door de Centrale kerkeraad en het college van kerkvoogden. „Deze zaak gaat alle leden aan", aldus de heer J. C. Mulder. De heer Terrehorst, ouderling van de Geref. Gem. in Ned. te Vlaardingen, verklaarde gisteravond dat de gevraagde prijs inderdaad te hoog is en dat de koop op deze wijze op de tocht staat. Volgens hem is de gevraagde prijs 90.000 gulden boven de taxatiewaarde. De restauratie van de kerk gaat bovendien nog eens 3,5 ton kosten.

Uit Reformatorisch Dagblad, 14 januari 1977.

Na allerlei geruchten over de Hervormde Nieuwe Kerk aan de Binnensingel te Vlaardingen staat nu zo goed als vast, dat de kerk gesloopt wordt en dat op deze grond huizen zullen worden gebouwd. Aanstaande maandagavond zal een bouwplan in de raadscommissie voor stadsontwikkeling worden voorgelegd.

Voor dit kerkgebouw waren aanvankelijk twee kopers en wel de Geref. Gemeente in Ned. en het bouwbedrijf Tetteroo uit Leiden. Als oorzaak van de eventuele sloop bericht het Hervormd Kerkblad namens de kerkvoogdij het opschorten van de onderhandelingen door de Geref. Gemeente in Ned.

De Commissie Kerkgebouw van de Ger. Gemeente in Ned. verklaarde bij monde van de heren G. Tamboer, J. Nuyt en L. van der Tang echter hoe de gehele procedure verlopen is. In principe was door de Hervormde Verkoopcommissie (de heer Thurmer) in het najaar 1975 overeenstemming bereikt met de kerkeraad van de Geref. Gem. in Ned. over de prijs van 500.000 gulden, mits de Hervormde kerk voor 50.000 tot 75.000 gulden opknapkosten voor haar rekening zou nemen.

Dit is van Hervormde zijde afgewezen, aldus de commissie. In het voorjaar 1976 diende zich een nieuwe Hervormde commissie aan, bestaande uit de heren Albers en Mulder. Inmiddels was gebleken dat het orgel in zeer slechte staat verkeerde. Met deze commissie is door de commissie van de Geref. Gem. in Ned. de afspraak gemaakt om voor beider rekening de Nieuwe Kerk te laten taxeren. Dit taxatierapport geeft aan 110.000 gulden commissionaire waarde.

Bij voortgezet kerkgebruik diende ermee rekening te worden gehouden, dat er enige honderdduizenden guldens achterstallig onderhoud was. Desondanks werd door de Geref. Gem. in Ned. een bod uitgebracht van 200.000 gulden, later verhoogd tot 250.000 gulden. Dit werd door de Hervormde gemeente aanvaardbaar genoemd en zelfs werd al gemeld dat de Kerkvoogden akkoord gingen. Onverwachts deelde de Hervormde commissie mede, dat men contact gezocht had met een bouwer, (Tetteroo, Leiden), die meer wilde geven, de Nieuwe Kerk zal afbreken en voor de Geref. Gem. in Ned. onder de te bouwen flat kerkruimte voor zeshonderd personen zou bouwen. Dit zou ook goedkoper zijn.

Verder verklaarde de Commissie Kerkgebouw dat later werd gebeld met de mededeling dat er over 275.000 gulden plus zaalfaciliteiten te praten was. De commissie voelde zich bij deze handelwijze vrij om ook eens verder te gaan kijken. Thans is zij in bespreking met de Gereformeerde Maranathakerk. De Hervormde Commissie zette, bij het vernemen van de bespreking met de Maranathakerk, door met hun bouwer.

Afbeeldingen