Handelingen

Vinkega, Noordwolderweg 23 - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Vinkega
Adres: Noordwolderweg 23
Postcode: 8393RC
Inventarisatienummer: 09685
Jaar ingebruikname: 1899
Architect: Rouwkema, B.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Sinds 1970 niet meer in gebruik als kerk. Daarna lange tijd in gebruik als atelier. De kerk was erg vervallen en dreigde ten onder te gaan, maar in 2010 is het tij gekeerd en is de kerk gekocht door de dorpsgemeenschap. Het is de bedoeling om er na restauratie een dorpshuis van te maken.

  • 2017 De kerk is weer in gebruik als centrale ontmoetingsplek.
  • 2020 - Al 50 jaar heeft Vinkega een geamputeerde kerktoren en binnenkort volgt een herstel-operatie. Het dorp heeft een ziekenhuisspits uit Haarlem gehaald. Alleen omdat Niek van Schie een ommetje maakte door Velserbroek prijkt op de stompe kerktoren straks de spits van het voormalige Johannes de Deo ziekenhuis uit Haarlem, sinds 1889 een beeldbepalend ziekenhuis in de Kleverparkbuurt in Haarlem en in 2006 gesloopt. De toren kwam terecht op het terrein van een aannemer. Men is al jaren druk bezig met een ombouwplan van de kerk uit 1899. Kerkdiensten worden sinds 1970 niet meer gehouden en in 1969 is de gammele open lantaarntoren verwijderd. De toren kreeg een zadeldak en de gemeente kocht het pand en in 2018 gerestaureerd en nu dus een katholieke ziekenhuisspits op een Friese hervormde kerk! “Iedereen is welkom”!
  • (Bron:contactbrief)
  • 2021 - Stichting Behoud Finkegea is al lange tijd bezig met de torenspits en de vergunning. Ze hebben hiervoor verschillende mogelijkheden onderzocht en besproken. Het college verleent een omgevingsvergunning omdat dat de kerk wil behouden. Ook vindt het college het hergebruiken en de inzet van het dorp belangrijk. De kerk in Vinkega is de eerste kerk in Nederland waar een gebruikte torenspits op wordt geplaatst.

Afbeeldingen

Exterieur