Handelingen

Utrecht, Oudegracht 403 - Sint-Martinuskerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 54: Regel 54:
 
Buiten gebruik als R.K. kerk begin jaren 1970, waarna leegstand en verval. Ongeveer in 2e helft jaren 1970 is bovengenoemd belangrijk Mengelbergaltaar herplaatst in de St. Joriskerk in Eindhoven, waar het mooi staat. Begin jaren 1980 kwam deze leeggehaalde kerk, waaruit o.a. de vloer al grotendeels was weggehaald, regelmatig voor in t.v.-programma's van Kees van Kooten en Wim de Bie, met als naam "St. Jodocuskerk" in de bijbehorende fictieve plaats "Juinen". Uiteindelijk heeft, vanaf begin 1988, binnen het casco van dit kerkgebouw, de verbouwing tot het huidige appartementencomplex plaatsgevonden. Qua exterieur ziet deze kerk er nog grotendeels net zo uit als vroeger, t/m het klokje in de vieringtoren, dat bij bijzondere gelegenheden in Utrecht soms wordt geluid.   
 
Buiten gebruik als R.K. kerk begin jaren 1970, waarna leegstand en verval. Ongeveer in 2e helft jaren 1970 is bovengenoemd belangrijk Mengelbergaltaar herplaatst in de St. Joriskerk in Eindhoven, waar het mooi staat. Begin jaren 1980 kwam deze leeggehaalde kerk, waaruit o.a. de vloer al grotendeels was weggehaald, regelmatig voor in t.v.-programma's van Kees van Kooten en Wim de Bie, met als naam "St. Jodocuskerk" in de bijbehorende fictieve plaats "Juinen". Uiteindelijk heeft, vanaf begin 1988, binnen het casco van dit kerkgebouw, de verbouwing tot het huidige appartementencomplex plaatsgevonden. Qua exterieur ziet deze kerk er nog grotendeels net zo uit als vroeger, t/m het klokje in de vieringtoren, dat bij bijzondere gelegenheden in Utrecht soms wordt geluid.   
  
 +
== In de media ==
 +
; Uit ''Het Centrum'', 27 september 1924.
 +
 +
Zondag 28 September, 's avonds 6 uur. zal in de St. Martinuskerk aan de Twijnstraat het vernieuwde orgel worden ingewijd en ingespeeld. Dit is een feit van beteekenis, daar hiermede een proeve wordt afgelegd, hoe een oud orgel, mits het materiaal van goede kwaliteit is, zeer vruchtbaar tot een geheel nieuw orgel worden omgebouwd met behoud van bijna al hetgeen wat het oude orgel aan goeds en schoons bezit. Het pijporgel in de St. Martintuskerk had 75 jaar dienst gedaan. Door de firma Maarschalkerweerd & Zoon gebouwd in het jaar 1849 (sic), heeft dit orgel zijn kerk trouw en waardig tot op den dag van heden gediend; en, toen er werd gesproken van een nieuw orgel met al de voordelen van de moderne techniek, bleek na onderzoek het oude orgel na 75 jaar nog zulk buitengewoon degelijk materiaal te bezitten, dat met bij- en ombouwing van het bestaande zonder veel moeite een geheel volgens de eischen der tijds ingericht mechanisch kerkorgel zou kunnen worden verkregen. Zulks is door de firma Maarschalkerweerd geschied. Op den blaasbalg, welke door een Zweedschen electrischen motor van de noodige wind wordt voorzien, zijn de nieuwe registers van het pedaal gebouwd, terwijl het tekort aan 8-voets registers is weggenomen door bijvoeging van een Vox celeste en Holpijp. Prestant, Gamba en Trompet zijn aangevuld of geheel vernieuwd, terwijl alle labiaalstemmen van stemkrullen zijn voorzien. De binnenbouw is omgeven van een geheel nieuwe eikenhouten gothieke kast met zoogenaamd engelsen pijpenfront, terwijl een crescendo-kast met lichtwerkende jalouzieën het spel van het bovenklavier een bijzonder karakter geeft. De nieuwe registers zijn volgens pneumatisch systeem vervaardigd, terwijl de bestaande registers mechanisch-werkend zijn gebleven. Het geheel maakt met zijn nieuwe blank-ivoren klavieren een zeer voornamen indruk. De dispositie van het orgel is thans als volgt:
 +
 +
Bovenklavier: Vox celeste 8 voet, Gamba 8 voet, Bourdon 8 voet, Salicet 4 voet, Gedekte fluit 4 voet, Open fluit 2 voet. Benedenklavier: Prestant 8 voet, Roerfluit 8 voet, Holpijp 8 voet, Trompet 8 voet, Roerfluit 4 voet, Octaaf 4 voet, Fluit 4 voet, Octaaf 2 voet, Quint, Mixtuur 4 sterk, Bourdon 16 voet. Pedaal: Subbas 16 voet, Octaafbas 8 voet, Basson 16 voet. Koppelingen: Pedaal - 1e klavier, pedaal - 2e klavier, Superoctaaf.
 +
 +
De orgelinwijding Zondag a.s. zal op plechtige wijze geschieden door den Hoog Eerw. Vicaris Mgr. B. A. de Wit, oudpastoor dezer parochie, terwijl de orgelbespeling zal plaats hebben door den eigen blinden organist van de Sint Martlnuskerk. den heer B. Kok, die onlangs nog op schitterende wijze is geslaagd yoor Examen Orgel B bij de examencommissie der R.K. Organistenvereeniging. De volgende nummers zullen door hem worden ten gehoore gebracht (de heer Winnubst, zijn laatste leermeester, zal registreeren): 1. J.S. Bach. Dorische Toccata. 2. J.S. Bach. G-moll-Fuga. 3. S. Karg-Elert: 3 Choral-Improvisationen. 4. César Franck. Op. 16 Fantaisie C-dur. 5. A. Guilmant. Op 18 Invocation. 6. A. Guilmant: Op. 40, Canon. 7. Th. Salomé: Grand Choeur. Daarna zal het Allerheiligste worden uitgesteld en in een kort plechtig Lof God dank worden gebracht voor dezen buitengewonen aanwinst in de parochiekerk van den H. Martinus. Na afloop zal de heer Kok nog spelen: l. Lemmens: Marche Triomphale. Bij de plechtigheid behouden de parochianen recht op hun eigen gehuurde plaatsen- de vrije plaatsen en stoelen (dit zullen er een paar honderd zijn) kunnen tegen gewone prijzen worden gehuurd en ook van te voren worden besproken bij den koster, den heer Peelen, Pelmolenweg (achter de kerk). Een collecte, welke gehouden zal worden om de nog resteerende schuld van het nieuwe orgel af te doen, wordt bij deze gelegenheid bijzonder in de vrijgevigheid der geloovigen aanbevolen.
 +
 +
== Links ==
 
[http://www.koppellink.org/c/zoekpagina-C.asp?Idnr=k91n KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)]
 
[http://www.koppellink.org/c/zoekpagina-C.asp?Idnr=k91n KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)]
  
 
== Afbeeldingen ==
 
== Afbeeldingen ==
 
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Afbeelding:Utrecht Martiniuskerk1.jpg|Voorgevel Sint Martinuskerk. Foto: A. Roks
 
Afbeelding:Utrecht Martiniuskerk1.jpg|Voorgevel Sint Martinuskerk. Foto: A. Roks
Regel 65: Regel 74:
 
Afbeelding:Utrecht.vm.R.K.St.Martinus.24 aug.2007.59-24.jpg|opname JvN 24-08-2007
 
Afbeelding:Utrecht.vm.R.K.St.Martinus.24 aug.2007.59-24.jpg|opname JvN 24-08-2007
 
</gallery>
 
</gallery>
 
  
 
Hieronder een foto van het Mengelbergaltaar, genomen in de St. Joriskerk te Eindhoven.
 
Hieronder een foto van het Mengelbergaltaar, genomen in de St. Joriskerk te Eindhoven.
 
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Afbeelding:07422 Eindhoven RK. Joris 1884 toren 1910 St. Jorislaan 51 NB. opname 23-03-2002 foto. Job van Nes. Zaandam (2).jpg|opname 23-03-2002  foto. Job van Nes. Zaandam.
 
Afbeelding:07422 Eindhoven RK. Joris 1884 toren 1910 St. Jorislaan 51 NB. opname 23-03-2002 foto. Job van Nes. Zaandam (2).jpg|opname 23-03-2002  foto. Job van Nes. Zaandam.
 
 
 
</gallery>
 
</gallery>

Versie van 16 jul 2010 om 10:07


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Utrecht
Plaats : Utrecht
Adres : Oudegracht 403
Provincie : Utrecht
Jaar ingebruikname : 1901
Huidige bestemming: appartementencomplex
Naam kerk : Martinus
Architect : Tepe, A
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 00326

Geschiedenis

Sloof Orgelbouw heeft het oude Maarschalkerweerd-orgel in de GKV De Vaste Burcht te Gouda gerestaureerd en uitgebreid. Oorspronkelijk was het orgel door de fa. Maarschalkerweerd gebouwd voor de eerste Martinuskerk. Bij het gereedkomen van de nieuwe RK Martinuskerk aan de Oude Gracht werd het orgel daarheen geplaatst. Na de sluiting van de laatste Martinuskerk verhuisde het orgel naar de Vaste Burchtkerk van Gouda. (62-09)

St. Martinus, 1901, A.Tepe. Neogotische kruisbasiliek met driezijdig gesloten transeptarmen diagonale zijkapellen naast het koor. Stergewelf over de kruising. De geveltop van de voorgevel is door zijn vormgeving met nissen en bakstenen pinakels verwant aan de Krijtberg te Amsterdam en de St.Michael te Schalkwijk. Zandstenen neogotisch vleugelaltaar van F.W.Mengelberg.

Is nu appartementencomplex.

Buiten gebruik als R.K. kerk begin jaren 1970, waarna leegstand en verval. Ongeveer in 2e helft jaren 1970 is bovengenoemd belangrijk Mengelbergaltaar herplaatst in de St. Joriskerk in Eindhoven, waar het mooi staat. Begin jaren 1980 kwam deze leeggehaalde kerk, waaruit o.a. de vloer al grotendeels was weggehaald, regelmatig voor in t.v.-programma's van Kees van Kooten en Wim de Bie, met als naam "St. Jodocuskerk" in de bijbehorende fictieve plaats "Juinen". Uiteindelijk heeft, vanaf begin 1988, binnen het casco van dit kerkgebouw, de verbouwing tot het huidige appartementencomplex plaatsgevonden. Qua exterieur ziet deze kerk er nog grotendeels net zo uit als vroeger, t/m het klokje in de vieringtoren, dat bij bijzondere gelegenheden in Utrecht soms wordt geluid.

In de media

Uit Het Centrum, 27 september 1924.

Zondag 28 September, 's avonds 6 uur. zal in de St. Martinuskerk aan de Twijnstraat het vernieuwde orgel worden ingewijd en ingespeeld. Dit is een feit van beteekenis, daar hiermede een proeve wordt afgelegd, hoe een oud orgel, mits het materiaal van goede kwaliteit is, zeer vruchtbaar tot een geheel nieuw orgel worden omgebouwd met behoud van bijna al hetgeen wat het oude orgel aan goeds en schoons bezit. Het pijporgel in de St. Martintuskerk had 75 jaar dienst gedaan. Door de firma Maarschalkerweerd & Zoon gebouwd in het jaar 1849 (sic), heeft dit orgel zijn kerk trouw en waardig tot op den dag van heden gediend; en, toen er werd gesproken van een nieuw orgel met al de voordelen van de moderne techniek, bleek na onderzoek het oude orgel na 75 jaar nog zulk buitengewoon degelijk materiaal te bezitten, dat met bij- en ombouwing van het bestaande zonder veel moeite een geheel volgens de eischen der tijds ingericht mechanisch kerkorgel zou kunnen worden verkregen. Zulks is door de firma Maarschalkerweerd geschied. Op den blaasbalg, welke door een Zweedschen electrischen motor van de noodige wind wordt voorzien, zijn de nieuwe registers van het pedaal gebouwd, terwijl het tekort aan 8-voets registers is weggenomen door bijvoeging van een Vox celeste en Holpijp. Prestant, Gamba en Trompet zijn aangevuld of geheel vernieuwd, terwijl alle labiaalstemmen van stemkrullen zijn voorzien. De binnenbouw is omgeven van een geheel nieuwe eikenhouten gothieke kast met zoogenaamd engelsen pijpenfront, terwijl een crescendo-kast met lichtwerkende jalouzieën het spel van het bovenklavier een bijzonder karakter geeft. De nieuwe registers zijn volgens pneumatisch systeem vervaardigd, terwijl de bestaande registers mechanisch-werkend zijn gebleven. Het geheel maakt met zijn nieuwe blank-ivoren klavieren een zeer voornamen indruk. De dispositie van het orgel is thans als volgt:

Bovenklavier: Vox celeste 8 voet, Gamba 8 voet, Bourdon 8 voet, Salicet 4 voet, Gedekte fluit 4 voet, Open fluit 2 voet. Benedenklavier: Prestant 8 voet, Roerfluit 8 voet, Holpijp 8 voet, Trompet 8 voet, Roerfluit 4 voet, Octaaf 4 voet, Fluit 4 voet, Octaaf 2 voet, Quint, Mixtuur 4 sterk, Bourdon 16 voet. Pedaal: Subbas 16 voet, Octaafbas 8 voet, Basson 16 voet. Koppelingen: Pedaal - 1e klavier, pedaal - 2e klavier, Superoctaaf.

De orgelinwijding Zondag a.s. zal op plechtige wijze geschieden door den Hoog Eerw. Vicaris Mgr. B. A. de Wit, oudpastoor dezer parochie, terwijl de orgelbespeling zal plaats hebben door den eigen blinden organist van de Sint Martlnuskerk. den heer B. Kok, die onlangs nog op schitterende wijze is geslaagd yoor Examen Orgel B bij de examencommissie der R.K. Organistenvereeniging. De volgende nummers zullen door hem worden ten gehoore gebracht (de heer Winnubst, zijn laatste leermeester, zal registreeren): 1. J.S. Bach. Dorische Toccata. 2. J.S. Bach. G-moll-Fuga. 3. S. Karg-Elert: 3 Choral-Improvisationen. 4. César Franck. Op. 16 Fantaisie C-dur. 5. A. Guilmant. Op 18 Invocation. 6. A. Guilmant: Op. 40, Canon. 7. Th. Salomé: Grand Choeur. Daarna zal het Allerheiligste worden uitgesteld en in een kort plechtig Lof God dank worden gebracht voor dezen buitengewonen aanwinst in de parochiekerk van den H. Martinus. Na afloop zal de heer Kok nog spelen: l. Lemmens: Marche Triomphale. Bij de plechtigheid behouden de parochianen recht op hun eigen gehuurde plaatsen- de vrije plaatsen en stoelen (dit zullen er een paar honderd zijn) kunnen tegen gewone prijzen worden gehuurd en ook van te voren worden besproken bij den koster, den heer Peelen, Pelmolenweg (achter de kerk). Een collecte, welke gehouden zal worden om de nog resteerende schuld van het nieuwe orgel af te doen, wordt bij deze gelegenheid bijzonder in de vrijgevigheid der geloovigen aanbevolen.

Links

KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)

Afbeeldingen

Hieronder een foto van het Mengelbergaltaar, genomen in de St. Joriskerk te Eindhoven.