Handelingen

Tricht, Kerkstraat 21- Gereformeerde Gemeente

Uit ReliwikiAlgemene gegevens
Genootschap : Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Gemeente : Geldermalsen
Plaats : Tricht
Adres : Kerkstraat
Provincie : Gelderland
Jaar ingebruikname : 1845
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk :
Architect :
Monument-status:
Sonneveld ID: 15070


Geschiedenis

In 1845 werd een voormalige vlasschuur ingericht als kerkgebouw. Deze schuur was toen nog in eigendom van een particulier. De vlasschuur is in 1934 gedeeltelijk gesloopt. Bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw op dezelfde locatie delen van het oude gebouw hergebruikt. Zo is een deel van de muur van de kosterswoning intact gebleven.


Algemene gegevens
Genootschap : Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Gemeente : Geldermalsen
Plaats : Tricht
Adres : Kerkstraat 21
Provincie : Gelderland
Jaar ingebruikname : 1934
Huidige bestemming: woonhuis / bedrijfsruimte
Naam kerk :
Architect :
Monument-status:


Geschiedenis

De in 1934 nieuw gebouwde kerk bevindt zich op dezelfde locatie als het voorgaande gebouw. Een aantal muren van het oude gebouw zijn zelfs intact gelaten en in de aanpalende kosterswoning verwerkt. Het nieuw gebouwde kerkgebouw staat haaks op de Kerkstraat, in tegenstelling tot het oude gebouw wat hieraan parallel gebouwd was.

Het kerkgebouw wordt op 14 november 1934 officieel in gebruik genomen. In mei 1967 wordt besloten opnieuw een nieuwe kerk te bouwen, ditmaal in Geldermalsen. Op 12 oktober 1969 wordt in het kerkgebouw in Tricht de laatste kerkdienst gehouden.

De kosterswoning en consistorie zijn tegenwoordig verbouwd tot woonhuis, de kerkzaal wordt als bedrijfsruimte gebruikt.

Afbeeldingen