Handelingen

Tholen, Ds. G. H. Kerstenstraat 2 - Rehobothkerk

Uit Reliwiki

Versie door JvN (overleg | bijdragen) op 17 apr 2024 om 07:38


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehobothkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zeeland
Gemeente: Tholen
Plaats: Tholen
Adres: Ds. G.H. Kerstenstraat 2
Postcode: 4691DS
Sonneveld-index: 15468
Jaar ingebruikname: 2003
Architect: Valk (Soest)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Grote "refodome" met torentje. In westelijke uitbreidingswijk van Tholen. ter vervanging van het voormalige kerkgebouw. Dat kerkgebouw werd te klein. Zondag 31 augustus 2003 is er de laatste dienst gehouden. De eerste paal voor de nieuwe kerk is 20 december 2001 geslagen. En woensdag 3 september 2003 is de nieuwe Rehobothkerk aan de Ds. G.H. Kerstenstraat 2 officieel in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door architect Valk te Soest. En over enige tijd plaatst orgelbouwer Steendam te Roodeschool een Van Oeckelenorgel uit 1841 dat al in diverse Groninger kerken dienst heeft gedaan. Het orgel heeft al een lange historie. Petrus van Oeckelen bouwde het in 1841 voor de R.K. Broerekerk van Groningen. In 1898 is het orgel verkocht aan de in 1982 gesloten Gereformeerde Parklaankerk. Het orgel is gerestaureerd en gereconstrueerd door Sicco Steendam en voorjaar 2004 geplaatst in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Tholen. Na de ingebruikname van de nieuwe kerk zou de oude kerk van deze gemeente najaar 2005 worden afgebroken. Op de vrijgekomen plaats worden acht patiowoningen voor senioren gebouwd. De laatste plannen zijn dat de oude kerk aan de Hoogaarsstraat in de loop van 2008 gesloopt zal worden waarna op de vrijgekomen plaats woningen gebouwd worden. Inderdaad, dat was het plan. Maar de verkoop van de appartementen viel wat tegen. Uiteindelijk is de voormalige kerk pas voorjaar 2008 gesloopt. Aanpassingen en herzieningen hebben ervoor gezorgd dat de woningen nu wel verkocht zijn. Aantal zitplaatsen 1000, en door het bijtrekken van enkele zalen nog 600 extra zitplaatsen.

Orgel

Het orgel van de Gereformeerde Gemeente in Tholen is oorspronkelijk gebouwd voor de Rooms-Katholieke Academie- of Broerenkerk (Sint Martinus) in Groningen. Het werd daar op 9 september 1841 in gebruik genomen. Mr. S.W. Trip bespeelde het orgel bij deze gelegenheid met enkele vrije werken, terwijl dhr. H. de Wit, organist van de kerk, het koor begeleidde. Het orgel was nog niet geheel voltooid, en pas op 13 april 1842 is het gekeurd, door dhr. Trip. Het is in 1867 uitgebreid met een vrij pedaal met vijf stemmen. Na de bouw van een nieuwe Sint Martinuskerk in 1895 besloot men het oude orgel te verkopen. Jan Doornbos plaatste het in 1898 in de Gereformeerde Parklaankerk, waar het op 16 maart 1898 in gebruik werd genomen. In 1926 bouwde Dekker het orgel om, waabij het binnenwerk werd gewijzigd, en het front is gesloopt. De dispositie bleef echter gelijk. Naar ontwerp van Egbert Reitsma is een nieuw front gemaakt. Het orgel werd hiermee aangepast aan het vernieuwde interieur van het kerkgebouw. Mense Ruiter voerde in 1938 werkzaamheden uit aan het orgel. Hij vernieuwde de Trompet 8', plaatste een nieuwe Cornet en wijzigde de Mixtuur van II-III sterk in III-V sterk. In 1962 wijzigde Ruiter de dispositie opnieuw. De Parklaankerk werd in 1987 gesloten en in 1990 afgebroken. Het orgel is in 1987 gedemonteerd en opgeslagen bij Sicco Steendam in Roodeschool. Plannen om het binnenwerk te plaatsen in de historische Timpe-kas uit 1824 in Veendam zijn niet doorgegaan. Uiteindelijk is het instrument na restauratie in een historiserende kas in Van Oeckelen-stijl in de nieuw gebouwde kerk van de Gereformeerde Gemeente in Tholen geplaatst. Steendam bouwde een nieuwe kas naar voorbeeld van de Van Oeckelen-orgels in Strijen en Smilde. Het pijpwerk is grotendeels nog uit 1841 en 1867, en werd aangevuld met nieuw materiaal. De Chalcodion is gemaakt door Marten Eertman in 1913 voor het orgel van de Gereformeerde Kerk te Garrelsweer als Trompet. De Hoboe is een register van Van Oeckelen & Zn. uit 1892, dat zij plaatsten in het orgel van de Grote Kerk te Deventer, en dat sinds de restauratie van 1975 in opslag lag. De Gereformeerde Gemeente in Tholen kerkte sinds 22 april 1972 in de Rehobothkerk aan de Hoogaarsstraat 1 in Tholen. In 2002 startte de bouw van een nieuwe grotere kerk naar ontwerp van architect Valk aan de Ds. G.H. Kerstenstraat. Deze kerk is in gebruik genomen op 3 september 2003. Ook deze kerk is Rehobothkerk gedoopt. Het gereconstrueerde Van Oeckelen-orgel is op 2 april 2004 in gebruik genomen, waarbij het bespeeld werd door de vier vaste organisten van de kerk, Jaco Akershoek, Bram Bout, Paul Heijboer en Eric Quist. Het oude kerkgebouw in Tholen is in 2008 afgebroken.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 13 juni 2006
De gereformeerde gemeente van Tholen bestond verleden week 100 jaar.

„Op 8 juni 1906 -zo wijzen enkele oorspronkelijke, schriftelijke bronnen onafhankelijk van elkaar uit- zijn in onze gemeente voor het eerst de ambten ingesteld: twee ouderlingen en twee diakenen”, aldus de plaatselijke predikant ds. C. de Jongste. „Zowel in kerkrechtelijke als in kerkhistorische zin zijn we daarmee geïnstitueerd als gemeente. En wel door ds. H. Roelofsen (1852-1930) uit Goes, aanvankelijk Kruisdominee, later Ledeboeriaans predikant. Als zodanig kwam hij al in Tholen preken vóór de officiële stichting van de gemeente.” Volgens ds. De Jongste is er heel wat onduidelijkheid geweest over de juiste ontstaansdatum. „Ons Kerkelijk Jaarboek van 1948-1986 meldt: 23 juni 1902; van 1987-2001 wordt gemeld: 23 juni 1906 en van 2001-2006 staat vermeld: 8 juni 1906. Dit laatste heeft nu onder ons volkomen zekerheid. Daar het langere tijd onzeker scheen of het tóch niet op 23 juni 1906 was -waarover de aanmeldingsbrief naar de rijksoverheid in 1907 rept- leefde aanvankelijk de gedachte déze dag aan te houden ter herdenking. Echter, op 23 juni 1902 vond de eerste kerkdienst plaats in de nieuwe ”Kruuttoarn-kerke” van het Thoolse leesgezelschap, dat reeds sedert 1901 samenkwam aan de Bebouwde Dam 33 bij de familie Jansen (huisje wijlen wed. Akershoek).” Afgelopen zondag heeft ds. De Jongste een herdenkingspredikatie gehouden, waarin enkele historische noties in herinnering werden gebracht. In de dienst werd ook de heilige doop bediend, net als 100 jaar geleden. „Toen werden er negentien baby’s en peuters/kleuters in één keer gedoopt, omdat er enkele jaren geen doopbediening had plaatsgevonden”, aldus ds. De Jongste.

Waarschijnlijk is in het najaar het herdenkingsboek over 100 jaar gereformeerde gemeente van Tholen gereed.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur