Handelingen

Suwâld, Kerkbuurt 23 - Sint-Georgiuskerk

Uit Reliwiki

Versie door Meile (Overleg | bijdragen) op 8 jan 2015 om 12:15 (cat)


Algemene gegevens
Naam kerk: St. Georgius
Genootschap: PKN Hervormd
Provincie: Friesland
Gemeente: Tytsjerksteradiel
Plaats: Suwâld
Adres: Kerkbuurt 4
Postcode:
Inventarisatienummer: 09589
Jaar ingebruikname: 17e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 35684

Geschiedenis

Toren 1889, transept 1922.

Toen de Hervormde en de Gereformeerde samen op weg gingen werd de NH kerk de SoW-kerk en de GK, gebouwd in 1864, werd afgestoten. (48-02/49-03)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk, gelegen op een kerkhof. Bij een uitbreiding van de kerk in 1922 is het westelijke gedeelte dat wellicht nog wel uit de 12e eeuw dateert, hoewel gepleisterd, bewaard gebleven. Eenklaviers orgel in 1884 gemaakt door Bakker en Timmenga. Klokkestoel met klok van H. Falck, 1617, diam. 89 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1920, nr. 713, later voorzien van electrische opwinding.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 13 Februari 1884.

De kerkvoogden te Suawoude hebben besloten de oude zoldering der kerk door een plafond te vervangen, den ingang der kerk niet meer op zij, maar van voren onder den toren te maken, en het kerkgebouw van een orgel te voorzien. Het laatste is opgedragen aan de orgelfabrikanten Bakker & Timmenga, te Leeuwarden.

Uit Het Nieuws van den Dag, 11 November 1889.

Het nieuwe orgel in de kerk te Suawoude, vervaardigd door den Heer J. Kruse, te Leeuwarden, zal Zondag a. s. op plechtige wijze in gebruik worden gesteld.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur