Handelingen

Someren-Eind, Nieuwendijk 36 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming (1957 - 2013): versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging