Handelingen

Sneek, Singel 28 - Doopsgezinde Kerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(rmnr correctie)
(cat)
Regel 1: Regel 1:
 
[[Categorie:Object]]
 
[[Categorie:Object]]
 
[[Categorie:MetKaart]]
 
[[Categorie:MetKaart]]
 +
[[Categorie:Rijksmonument]]
 
[[Categorie:DB]]
 
[[Categorie:DB]]
 
[[Categorie:Sneek]]
 
[[Categorie:Sneek]]

Versie van 3 jan 2015 om 19:19


Algemene gegevens
Genootschap : Doopsgezinde Broederschap
Gemeente : Súdwest Fryslân
Plaats : Sneek
Adres : Singel 26-28
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1842
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk :
Architect : Rollema, P.J.
Monument-status : Rijksmonument 34067
Inventarisatienummer : 09606
opname 1966 © AvD.

Geschiedenis

Verving een kerk uit 1654 op dezelfde plek.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Doopsgezinde Kerk. Neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1842 naar plannen van P.J. Rollema. Voorgevel met een ingangspartij met rondboogvensters, vier dorische pilasters, een dorisch fries en een driehoekig gevelveld. De vensters in de zijgevels hebben merkwaardig genoeg de spitsboogvorm. Het inwendige heeft een halfronde sluiting en vertoont een wandbehandeling gevormd door corintische pilasters. Deze dragen een kroonlijst die de overgang vormt naar het vlakke plafond. Kansel in neogotische vormen. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 gemaakt door J.C. Scheuer. Scheuer maakte gebruik van de windlade en pijpwerk van het oude orgel, dat in 1786 door A. van Gruisen werd gemaakt.

In de media

Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 28 September 1847.

Op Zondag den 12den dezer, werd te Sneek, in de Doopsgezinde Kerk plegtig ingewijd het nieuwe Orgel, vervaardigd in de fabrijk der heeren Scheuer en Zonen alhier. Eene talrijke menigte woonde de Godsdienst-oefening bij, en hoorde met blijkbaar genoegen de heerlijke toonen van het orgel, dat de hoogste tevredenheid van kenners te beurt viel en ook waard is.

De Doopsgezinde gemeente ie Sneek, mag zich alzoo verheugen in een kunstwerk, dat de proef der jaren zal kunnen doorstaan en even nieuw als solide van constructie is.

Externe links

Website Doopsgezinde Gemeente Sneek

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur