Handelingen

Slappeterp, Menamerdyk 3 - Hervormde Kerk (1826-1926)

Uit ReliwikiAlgemene gegevens
Genootschap : Ned. Hervormde kerk
Gemeente : Menaldumadeel
Plaats : Slappeterp
Adres : Menamerdyk 3
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1826
Huidige bestemming : gesloopt
Naam kerk : Hervormde kerk
Architect :
Monument-status :
Inventarisatienummer : 16246 16187


Geschiedenis

Kerk is gesloopt in 1926 voor nieuwbouw.

Afbeeldingen