Handelingen

Sint-Oedenrode, Kerkplein 47 - Martinus

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Sint-Oedenrode
Plaats : Sint Oedenrode
Adres : Heuvel 1
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1912
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Martinus
Architect : Aalst, W. Th. van
Monument-status:
Inventarisatienummer: 08219

Geschiedenis

Het hoogkoor van de voormalige "kapittelkerk". Driezijdig gesloten koor, van baksteen met natuursteenlagen, blijkens steen in de zuidmuur in 1498 gebouwd, overblijfsel van de middeleeuwse St. Odakerk en als nevenkoor gehandhaafd bij de in 1912 gebouwde neogotische St. Martinuskerk. Inventaris van de St. Martinuskerk: orgel uit omstreeks 1860 door de orgelbouwer Smits uit Reek, 13e eeuwse hardstenen doopvont, kas in barokke vormen; 14e eeuwse hardstenen doopvont, thans als wijwatervat in gebruikt; zandstenen beeldje van de H. Maagd in een stralenkrans, 15e eeuws; houten beeld van Christus op de Koude Steen, 16e eeuw; Kruisbeeld tussen beelden van Maria en Johannes, hout, 16e eeuw; barokke beelden van St. Joris en de Draak en van St. Martinus te paard met de bedelaar; barok eiken beeld van St. Oda; twee 15e eeuwse koperen luchters, zestien en twaalflichts; grafzerken: een uit 1507 ter nagedachtenis van de stichters van de St. Odakerk, gravin Hildeware, een uit 1641 voor pastoor de Pulser, een uit 1726 voor pastoor van Kerckhof. In kruisingtoren klok van anonieme gieter, 47,5 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, 1932, elektrische opwinding.

De RK OLV van de Rozenkrans aan de Hasseltsestraat te Tilburg is in 1998 gesloten. Diverse interieurstukken zoals hoofdaltaar, zijaltaren, preekstoel, biechtstoelen en banken zijn, na een restauratie, verhuisd naar de RK H. Martinuskerk van Sint Oedenrode.

opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam
opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam
opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam
opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam
opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam
opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam
opname 08-08-2002, Job van Nes, Zaandam

Geschiedenis

MIP omschrijving (MIP nummer: HT101-001310)

Naam monument

R.K. kerk van St. Martinus.

Bouwstijl

Neo-Gotiek

Bouwperiode

Van: 1498 tot: 1498

Gevels en materialen

Driezijdig gesloten koor, van baksteen met natuursteenlagen, overblijfsel van de middeleeuwse St. Odakerk en als nevenkoor gehandhaafd bij de in 1912 gebouwde neogotische St. Martinuskerk.

Bijgebouwen

Achter de kerk een in 1865 aangelegd kerkhof met een strikt symmetrische kruisvormige aanleg: een middenas gemarkeerd door een hekmet beelden en een calvarieberg en een dwarsas gemarkeerd door twee beelden op bergjes.

Interieur

Inventaris van de St. Martinuskerk: orgel uit 1839 door de orgelbouwer F.C. Smits uit Reek. Diverse beelden, kroonluchters en grafzerken.

Groen

Op het kerkhof vele oude beuken en coniferen. Als Rijksmonument beschermd een stenen grafkruis uit 1565 en grafzerken uit 1641-43

Bijzonderheden

De neogotische kerk 1912 is ontworpen door W. van Aalst. De geprojecteerde toren rechts van de gevel is echter niet voltooid. In zijn huidige vorm is het een driebeukige kruisbasiliek met veelhoekig gesloten transeptarmen en een klokketorentje links van de zijgevel. Het veelhoekig gesloten koor wordt geflankeerd door twee nevenkoren.

Omschrijving

Het kerkhofhek met twee natuurstenen beelden van treurende figuren. Gemetselde en bepleisterde calvarieberg met cementen kruisgroep en een stenen verrijzenisgroep met vijf levensgrote figuren van de verrezen Christus en soldaten (ca.1909).Deze groep vervaardigd door de fabriek St. Oda van A.Swinkels te Sint-Oedenrode. Bij de calvarieberg enige priestergraven. Baarhuisje onder zadeldak. Meer dan levensgroot beeld van St. Martinus met op de sokkel een relief van de heilige die zijn mantel deelt met de bedelaar. Een gelijksoortig beeld van St. Oda is in 1934 verplaatst naar de achterzijde van een door Granpré Molière ontworpen ronde kerkhofkapel in eenvoudige baksteenvormen. Voor deze kapel nu de eenvoudige grafplaat van de uit St. Oedenrode geboortige Bisschop Bekkers. Verspreid over het kerkhof een reeks graven van notabelen die als monument op de as kerkhofkapel-Martinusbeeld elk een levensgroot beeld van hun patroonheilige lieten plaatsen. Het zijn beelden van Lambertus,Cornelius,Wilhelmus,Maria en Anna,Cecilia,Elisabeth.

Afbeeldingen

Exterieur


Interieur