Handelingen

Schiedam, Warande 185 - Hoeksteenkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hoeksteenkerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Schiedam
Plaats: Schiedam
Adres: Warande 185
Postcode: 3116CA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1923
Architect:
Huidige bestemming: Wordt verbouwd tot appartementen
Monument status: Geen

Geschiedenis

  • 2017 De christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Schiedam wordt in 2019 opgeheven.
  • 2019 5 januari 2019 wordt de kerk voor de laatste maal gebruikt daarna gaan de sleutels over naar projectontwikkelaar D&S, die in de kerk appartementen gaat bouwen.

Geschiedenis; Bron: hoeksteenkerk.info

Ons kerkgebouw

Het hart van het kerkgebouw wordt gevormd door de kansel oftewel de preekstoel. Vanaf die plaats houdt de dominee zijn preek, waarin hij de toehoorders uitlegt wat God in de Bijbel van ons vraagt en ons belooft. Voor de kansel staat de doopvont. Als baby’s daar worden gedoopt, belooft God “Ik wil jouw God zijn” en zegt Hij “Volg Mijn geboden, want alleen daarin ligt het echte leven”. In de eerste bank links van de kansel zitten de ouderlingen; zij hebben de geestelijke zorg voor de gemeente. En in de eerste bank rechts zitten de diakenen; zij hebben vooral een hulpverlenende taak, binnen en buiten de gemeente. Op de twee borden die links en rechts van de kansel hangen staat vermeld welke liederen (m.n. psalmen) we tijdens de eredienst zingen. Ook is er op aangegeven welk deel van de Bijbel zal worden gelezen en centraal zal staan in de preek.

Onze geschiedenis

In 1834 verlieten tijdens de zogenaamde ‘Afscheiding’ veel mensen de Nederlands Hervormde Kerk. Ook in Schiedam werd (in 1837) een, zoals dat toen heette ‘Christelijke Afgescheiden Gemeente’ gevormd. Na erkenning door de overheid, wat toentertijd nogal wat voeten in de aarde had, mocht de naam ‘Gereformeerd’ gevoerd worden, en werd de uiteindelijke naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’. Na enkele jaren een eigen kerkgebouw aan de Tuinlaan gehad te hebben, kwam de gemeente samen in verschillende zalen, o.a. in het Proveniershuis.

Bij een samensmelting met de toenmalige Nederduits Gereformeerde Kerk ging een aantal mensen niet mee en zij vormden een kerkverband wat nu nog steeds heet: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

De Schiedamse gemeente kwam in eerste instantie samen op verschillende locaties, o.a. in een pakhuis op de Schie en in de Boterstraat. Het huidige kerkgebouw aan de Warande is gebouwd in 1923 en is grondig verbouwd in 1968.

Ons orgel

Het oorspronkelijke orgel was een pneumatisch orgel, gebouwd door de firma Spiering te Dordrecht in 1923/1924. In 1979 is het orgel door de orgelbouwer Herman Pelgrim gemodificeerd, aanzienlijk gewijzigd, uitgebreid en verbeterd. Het nu bestaande orgel is een elektrisch kegellade-unit-orgel. Het orgel bestaat uit delen van Spiering en een toevoeging van een unit-orgel (Bourdon 16’ uitgebouwd tot 2’, Prestant 4’ uitgebouwd tot 1’ en een Regaal 8’ uitgebouwd tot 4’) gebouwd door Arie Verduin in 1953 en afkomstig uit de Gereformeerde Kerk ‘de Ark’ te Schiedam en een aantal nieuwe registers, t.w. de Quint 2 2/3’, Terts 1 3/5’, Fagot 16’, Regaal 16’ (groot octaaf) en pijpwerk van Steffani. De speeltafel is nog van Spiering en het orgel heeft twaalf grondstemmen. Zie voor meer informatie: www.orgels-en-kerken.nl.

Links

Afbeeldingen