Handelingen

Schellinkhout, Dorpsweg 116 - Martinuskerk (15e - 2014)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinuskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Zuiderkogge
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Drechterland
Plaats: Schellinkhout
Adres: Dorpsweg 116
Postcode: 1697KA
Sonneveld-index: 06070
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 37139 (kerk); 37140 (toren)


Geschiedenis

Historische kerk met flinke toren. De Protestantse gemeente Zuiderkogge bestaat uit Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout.

  • 2021 - De kerk is tot 2014 voor diensten gebruikt en biedt op dit moment incidenteel plaats aan sociale en culturele activiteiten in het dorp, georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Martinuskerk.
  • 2022 - De Martinuskerk in Schellinhout is verkocht onder voorbehoud. Volgens directeur Sylvia Pijnenborg van eigenaar BOEi wil een echtpaar buiten West-Friesland in het rijksmonument gaan wonen. Of er daarnaast ook plek zal zijn voor culturele evenementen is nog onbekend.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Kerk. Dorpskerk, die tesamen met het raadhuis op een aantrekkelijke wijze is gelegen aan de voet van de IJsselmeerdijk. Eenbeukige kruiskerk met ingebouwde toren. Driezijdig gesloten koor XVI B; transept met door nissen verlevendigde gevels XV B; de drie oostelijke traveeën van het schip ca. 1500; de drie westelijke traveeen van het schip, die vensterdagkanten met holprofiel en natuurstenen hoek- en negblokken vertonen, XVI A. Restauratie 1956-1959. Inwendig houten tongewelven, begane grond van de toren aan drie zijden naar de kerkruimte geopend, onder het gewelf op drie hoeken van de kruising oude houten beelden. Preekstoel midden XVII, doophek XVII, koperen doopboog, koperen voorzangerslezenaar XVII B. Rode Bremerstenen altaarmensa met sepulcrum.

Toren Martinuskerk. De toren bestaat uit drie geledingen, gescheiden door waterlijsten, en een ingesnoerde spits. De korfbogige ingang aan de westzijde heeft een fijn gedetailleerde natuurstenen dagkant die rondbogig omloopt en in welks boogveld een kleine nis is uitgespaard. De tweede geleding heeft aan de westzijde twee door een breed holprofiel omgeven nissen met bakstenen vorktracering, de derde geleding heeft aan elke zijde een spitsbogig galmgat met holprofiel, geflankeerd door twee nissen. Ingesnoerde spits. Klokkenstoel met klok van Geert de Wou, gewicht 1200 kg.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel II/aP/12 is in 1872 geschonken door Grietje Kok, weduwe van C. Koster, en gebouwd door de bekende Amsterdamse firma Pieter Flaes. Op 13 augustus 1872 is de eerste pijp geplaatst. Het instrument was oorspronkelijk opgesteld in het koor, boven de toenmalige hoofdingang aan de Dorpsweg. In 1978 is het orgel gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw en verplaatst naar de andere kant van de kerk, op de daar aanwezige galerij. Daarbij verloor men helaas het zicht op de aldaar nog steeds aanwezige grote borden met de 10 geboden en de bergrede. Het instrument bevind zich nog steeds in de oorspronkelijke staat.

Koororgel

Het koororgel I/P/10 is rond circa 1860 gebouwd door de firma Ivemey&Cooper. voor de Methodist Church te Southampton. In 1980 is het voor een symbolisch bedrag overgedaan en vervolgens geplaatst in het transept van de kerk te Schellinkhout. Enige jaren later is het orgel uitgebreid met een vrij pedaal, waarbij het front werd verbreed. Het orgel werd toen verplaatst naar de koorafsluiting, waar zich voorheen het Flaes orgel bevond.

In de media

  • Uit: BOEinieuws van december 2012;

Martinuskerk Schellinkhout mogelijk onder de hoede van BOEi

Naar verwachting komt de Martinuskerk in het Noord-Hollandse Schellinkhout onder de hoede van BOEi. BOEi heeft het koopcontract gesloten onder voorwaarde dat er voldoende ondersteunende financiering komt voor de restauratie van de kerk. De huidige eigenaar, de gemeente en BOEi hebben al een bijdrage toegezegd. De Martinuskerk is een bijzondere, laatgotische kerk uit de vijftiende eeuw. Delen van de kerk zijn zelfs nog ouder. De kerk heeft samen met het nabijgelegen Raadhuis uit 1765 en de voormalige dorpsherberg uit 1770 een grote ensemblewaarde.

De Martinuskerk, die nog steeds elke maand gebruikt wordt voor de kerkdienst, krijgt de komende jaren een uitgebreidere invulling als expositieruimte, concertzaal en trouwlocatie voor het dorp. Ondertussen wordt voor een bestendige toekomst van de kerk een ondernemer gezocht die hier bijvoorbeeld een hotel of restaurant wil beginnen. Het lintdorp Schellinkhout is aantrekkelijk voor toeristen. Het heeft een prachtige oude kern en heeft een strand aan het Markermeer dat bekend staat als een van de beste kite- en surflocaties van Nederland.

  • Uit; Reformatorisch Dagblad 17 januari 2014

De hervormde Martinuskerk in het Noord-Hollandse Schellinkhout is woensdag eigendom geworden van BOEi. De organisatie in Amersfoort bewaart erfgoed door te zorgen voor een passende herbestemming. BOEi werkt daaraan mee als projectontwikkelaar, beheerder of adviseur. De protestantse gemeente Zuiderkogge, tussen Hoorn en Enkhuizen, droeg de kerk over omdat ze zelf niet alleen de kosten voor het onderhoud kan dragen. (Bron:RD)

  • Uit: BOEinieuws van 7 september 2015

De Martinuskerk in Schellinkhout is vrijdag, na een grondige renovatie, weer geopend. De heer Ralph de Vries, gedeputeerde duurzaamheid, bestuur en culturele infrastructuur in de provincie Noord-Holland, kreeg de grote origineel gesmede sleutel van de deur van de kerk overhandigd. Gezien de plannen om de kerk in de toekomst te bestemmen als horecagelegenheid gericht op surfers en fietsers die over de dijk langs de kerk komen, werd de sleutel vanaf het IJsselmeer gebracht door een kitesurfer. De opening van de Martinuskerk vond plaats in het bijzijn van alle partijen die de grootschalige restauratie het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt. De restauratie van de Martinuskerk is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland, bijdragen bijeengebracht door het kerkbestuur, de gemeente Drechterland en de Stichting Vrienden van de Martinuskerk en BOEi, die daarvoor BankGiroLoterij middelen inzette.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur