Handelingen

Ruinen, Netten 2 - Gereformeerde Kerk (1971 - 2004)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: De Wolden
Plaats: Ruinen
Adres: Netten 2
Postcode: 7963CL
Jaar ingebruikname: 1971
Architect:
Huidige bestemming: woonhuis
Monument status: geen

Geschiedenis

De Gerefomeerde Kerk in Ruinerwold-Koekange is geïnstitueerd in 1842. In Ruinen woonde slechts een handjevol Gereformeerden, die bij deze kerk stonden ingeschreven. Vanaf de jaren 1960 in de vorige eeuw kerkten ze in de evangelisatiepost van Sjaak Buitenhuis in de Kloosterstraat, die als evangelist aan de kerk van Ruinerwold-Koekange verbonden was van 1956 tot 1962. Door de import van ook Gereformeerde nieuwe bewoners en door de komst van vakantiegangers werd dat onderkomen te klein. Aan de Netten 2 werd de gesloten openbare kleuterschool 'De Hummelhof' gekocht en ingericht als kerk. Deze ruimte werd feestelijk in gebruik genomen op 5 mei 1971. Al met al kostte aankoop en verbouwing rond 100.000 gulden. Een boel geld, maar met steun van de Stichting Steun Kerkbouw (SSK) en de verkoop van het pand aan de Kloosterstraat voor 31.500 was netto deze investering wel op te brengen. In het voorjaar van 1983 werd het kerkgebouw vergroot en in 1986 kwam er ook een bescheiden 'echt' kerkorgel. Zelfstandig kon de gemeente echter niet worden. Daarvoor was het ledental toch te gering: een kleine 200 leden, w.o.77 doopleden (zeg maar kinderen). Men heeft hier gekerkt tot 2004. Toen ging dit Ruiner deel van de Gereformeerde Kerk van Ruinerwold-Koekange een eigen weg door samen te gaan met de Hervormde gemeente en zo ontstond de Protestantse gemeente Ruinen. Het kerkgebouw aan de Netten is verkocht en werd een woonhuis. Men kerkt en werkt nu samen in en rond de Mariakerk aan de Brink. (57-07/59-08)

  • Noot: Een deel van deze gegevens is ontleend aan de geschiedschrijving van de Geref. Kerk van Ruinerwold-Koekange, vastgelegd in 2005 in een kloek boekwerk "Opgaan naar de Berg(en)" door Joop Moes; hieruit is de interieurfoto gescand.

Afbeeldingen