Handelingen

Rotterdam, Guido Gezelleweg 85 - H.H. Engelbewaarders

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Engelbewaarders
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam (Lombardijen)
Adres: Guido Gezelleweg 85
Postcode: 3076EB
Sonneveld-index: 03240
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Heck, J.G. van
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Geen

Geschiedenis

Interessante moderne kerk met losstaande toren. Sinds 1990, na samenvoeging parochies in Rotterdam-Lombardijen, heeft de R.K. parochie voor deze wijk de naam "De Goede Herder".

  • 2019 - Geen kerk meer, en het is de bedoeling dat de kerk voor 2020 gesloopt zal worden. Op deze plek komen als het doorgaat woningen te staan.

Gebouwomschrijving SKKN

Het kerkgebouw van de parochie De Goede Herder, H.H. Engelbewaarders, in Rotterdam-Lombardijen is gelegen aan de Guido Gezelleweg 87 en ligt geheel vrijstaand. De hoofdingang ligt tussen de links gelegen hoge kerkzaal en het rechts gesitueerde lagere parochiecentrum 'Rekreade'. Op de hoek van de kerk maar geheel los daarvan staat een open klokkentoren waarin thans nog één luidklok hangt. De kerkzaal van de H.H. Engelbewaarderskerk is een grote rechthoekige ruimte. Aan de rechterzijwand is een gordijn opgehangen dat de afscheiding vormt met de dagkapel. In een nis achterin de dagkapel is een kleine Mariakapel ingericht. Links van het gordijn in de kerk bevindt zich de toegang tot de sacristie. In het parochiecentrum bevinden zich enkele zalen, een ruimte voor het secretariaat en een kamer voor de pastoor.

Op 20 februari 1961 kreeg pastoor van Dijk opdracht om een parochie te stichten. Als naam werd gekozen H.H. Engelbewaarders. De eerste jaren maakte men gebruik van een noodkerk. Op 18 april 1964 vond de eerste steenlegging plaats van een definitief kerkgebouw naar ontwerp van architect J.G. van Heck. Deze architect had ook het ontwerp gemaakt voor de kerk Verrijzenis van de Heer te Rotterdam-Schiebroek, die in 1964 gereed kwam.

Nog voordat de parochie kon beschikken over de nieuw gebouwde kerk besloot de bisschop van Rotterdam, Martinus Antonius Jansen, in september 1964 om van het grondgebied van de parochie een gedeelte af te scheiden om nog een nieuwe parochie te stichten onder de naam De Goede Herder. De nieuwbouw ging echter gewoon door en op 19 februari 1965 werd de kerk gewijd.

In 1990 fuseerde de H.H. Engelbewaardersparochie met De Goede Herder tot de parochie De Goede Herder / H.H. Engelbewaarders. Sinds 1991 vormt deze parochie weer een pastoraatsgebied met de St. Augustinusparochie.

Hoewel uit de meeste objecten in de kerk niet direct is op te maken door wie ze gemaakt en geleverd zijn blijkt uit correspondentie in het archief dat voor de inrichting liturgische voorwerpen werden besteld bij 'Ateliers voor Liturgische Kunst v/h J.A. Verbunt' te Tilburg en meubilair bij Linders' Meubelfabriek te Nijmegen. Drie luidklokken werden geleverd door N.V. Petit & Fritsen, klokkengieterij te Aarle-Rixtel. De Rotterdamse kunstenaar Bob Zijlmans zorgde voor de beglazing van de kerkruimte en de engelfiguur bij de hoofdingang van de kerk.

Voor de volledigheid volgen hieronder enkele gegevens uit rekeningen en brieven in het archief (niet al deze voorwerpen konden getraceerd worden): - op 24 april 1965 zijn twee houtgesneden kruisbeelden aangeschaft a fl. 49,50 - in 1963 en 1966 zijn diverse bloementafels met formica blad h. 100, 120 en 50 en 80 en 30 cm besteld en geleverd door n.v. gebr. Bolsius te Schijndel - 6 juli 1964: bij Ateliers voor Liturgische Kunst v/h J.A. Verbunt te Tilburg aanbod voor ontwerp en vervaardiging van een tabernakelkast, 4 kandelaars, 1 godslamp en een lezenaar - 26 november 1964: bij Ateliers voor Liturgische Kunst v/h J.A. Verbunt in vervaardiging genomen een deksel voor het doopvont met waterbekken en een wandkleed, levering voor kerst 1964 - 23 februari 1965: twee trouwstoelen, twee bidstoelen en 6 krukjes voor misdienaars besteld bij Linders' Meubelfabriek te Nijmegen - in 1964 zijn drie luidklokken geleverd door N.V. Petit & Fritsen, klokkengieterij te Aarle-Rixtel; St. Michaël, diam. 67, 5 cm, gewicht 185 kg met klepel 9 kg, St. Rafaël, diam. 57 cm, 115 kg, klepel 6 kg, St. Gabriël, diam. 52,3 cm, 90 kg, klepel 5 kg - 24 februari 1965: brief van Bob Zijlmans i.v.m. beglazing kerkruimte plus mozaiek in nis achter doopvont, plus ontwerp en werktekening voor engel op de buitenmuur.

Het wandkleed dat in 1964 besteld werd heeft inderdaad in de kerk gehangen maar is inmiddels vanwege de slechte staat weggegooid. Getuige een oorkonde in de kerk vierde men op 27 oktober 1985 het 25-jarig bestaan van de parochie, waarbij door de parochianen een nieuw kerkorgel werd aangeboden. Vanwege de fusie met De Goede Herderparochie, waarvan de kerk buiten gebruik werd gesteld, kregen diverse objecten een plaats in de kerk van de H.H. Engelbewaarders, zoals het Mariabeeld van J. Homan en de paaskandelaar.

Afbeeldingen