Handelingen

Rotterdam, Goudse Rijweg 419 - Allerheiligste Verlosser (1884 - 1978)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Rotterdam, Goudse Rijweg 419 - Allerheiligste Verlosser)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Allerheiligste Verlosser
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Goudse Rijweg 419
Postcode: 3061DA
Sonneveld-index: 03216
Jaar ingebruikname: 1884
Architect: Kayser, J.H.J.
Huidige bestemming: woongebouw De Kerk
Monument status: Rijksmonument (later afgevoerd)

Geschiedenis

Buitengewoon belangrijk restant van één van de belangrijkste neogotische R.K. kerken in Rotterdam. De twee andere nu nog bestaande, en nog als R.K. kerk in gebruik zijnde, neogotische kerken, zijn de St. Lambertuskerk in Kralingen, en de St. Hildegardiskerk in Het Oude Noorden. Beide kerken zijn absolute prachtkerken.

Oorspronkelijk rectoraatskerk, met belendend klooster, van de Paters Redemptoristen. Later parochiekerk in Rotterdam-Crooswijk. Deze driebeukige neogotische kruisbasiliek was gebouwd in de trant van de Noord-Duitse baksteengotiek, en rijk gedecoreerd met zwartgeglazuurde baksteen. Front en dwarsschip zijn voorzien van trapgevels. Interieur met bundelpijlers en houten tongewelven, voorzien van trekbalken. Asymmetrisch front met forse toren van ca. 75 meter, op de linker hoek, welke werd bekroond door een hoge naaldspits met hoekspitsen. Het ontwerp van Kayser leek, met name qua voorgevel, sterk op dat van de St. Pauluskerk in Vaals en de H.H. Martelaren van Gorcumkerk in Rotterdam (Stieltjesplein; gesloopt 1976), met name de decoratie met geglazuurde bakstenen. Van deze 3 voorgevels was deze, van de H. Verlosserkerk, de monumentaalste met de hoogste toren. Vermoedelijk was de toren van deze kerk ook de hoogste R.K. kerktoren in Rotterdam. De rijke beschildering en aankleding van het interieur zijn bij de liturgische vernieuwingen in de jaren 1960 versoberd. Ondanks (voordracht tot) plaatsing op de Rijksmonumentenlijst in de jaren 1970, toen het enige R.K. Rijksmonument in Rotterdam, is de kerk buiten gebruik gesteld in 1978. Kerk en voormalig klooster zijn door brand zwaar beschadigd op 7 augustus 1979; de hoge torenspits ging daarbij verloren, en is niet herbouwd.

Van eind 1982 tot medio 1984 is het casco van de kerk (muren schip en transept, de pilaren binnen, en de voorgevel) gerestaureerd c.q. geconsolideerd. De koorafsluiting en het traptorentje achter het rechter transept zijn daarbij verdwenen. Vanaf medio 1984 verbouwd tot appartementen c.q. studentenwoningen, met de naam Wooncomplex De Kerk. De torenspits is helaas nooit herbouwd. Torenromp en voorgevel zijn redelijk intact gebleven, en goed herkenbaar als voormalige kerk.

  • Begin tot midden 2017 zijn voorgevel en torenromp "schoongemaakt".

Externe links

Afbeeldingen

Foto's van de ruïne na de brand in 1979, d.d. 24 juni 1980

Tijdens het nemen van de foto's hieronder, d.d. 10 november 1982, was men net begonnen met het inbouwen van steigers, als voorbereiding van consolidatie-restauratie-herinrichting van de ruïne.

Op de foto's hieronder, d.d. 1 juni 1984, is het geconsolideerde / gerestaureerde gebouw te zien, inclusief het feit dat koorafsluiting en traptorentje rechter transept zijn verdwenen.