Handelingen

Roosendaal, President Kennedylaan 73 - Moeder Gods (1967 - 2015)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Roosendaal
Plaats : Roosendaal
Adres : Pr. Kennedylaan 73
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1967
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Moeder Gods
Architect : Kranendonk, A. van
Monument-status:
Geschiedenis

Er is rondom de RK kerken al veel gebeurd. Maar het lijkt erop dat er nog veel meer gaat gebeuren. Er zijn nu drie parochies gevormd. En elke parochie zal tenslotte één of hooguit twee kerken gaan gebruiken.

H. Johannes de Doper (1839). Deze kerk blijft bestaan.

H. Antonius Abt (1903), gesloten in 1970, afgebroken in 1977

H. Cornelis (ca 1920), laatste dienst 11 juli 1971, waarna sloop

H. Joseph (1923-1924). Het ziet ernaar uit dat deze kerk blijft bestaan

H. Hart van Jezus (1936). Denkelijk wordt deze kerk in 2002 gesloten

OLV van Fatima (1950). Waarschijnlijk sluiting in 2002

H. Kruis (1963-1964). Waarschijnlijk sluiting over enkele jaren

Moeder Gods (1965). Deze kerk blijft misschien bestaan

Goede Herder (1967). Waarschijnlijk sluiting over enkele jaren

H. Franciscus (1975). Laatste viering 4 oktober 2001

Openbare kerk en klooster van de paters Redemptoristen (1868). Het plan is de kerk met Kerstmis 2002 te sluiten. (47-02)

De RK Moeder Godskerk (1967) heeft van het gesloten Sint Annaklooster in Zundert het orgel gekregen. Zowel het nieuwe orgel als het al in de kerk aanwezige orgel zijn beide gebouwd door de fa. Vermeulen. November 2001 is begonnen beide orgels samen te voegen en op een vergroot balkon in de kerk te plaatsen. Dat is gelukt en zondag 22 september 2002 is het nieuwe orgel, genaamd Marie-Anne, met een concert in gebruik genomen. De naam van het orgel verwijst naar Maria, naar wie de kerk is genoemd, en Anne als naam van het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen te Zundert. (49-03) De RK H.Hartparochie, de Fatimaparochie en de Josephparochie zijn gefuseerd tot de Emmausparochie. Men gebruikt de Josephkerk. De beide andere kerken worden afgestoten. (49-03) Op 16 maart 2003 is afscheid genomen van de Paterskerk (Redemptoristen). De kloostergemeenschap is opgeheven. De kerkdiensten in de RK Sint Janskerk aan de Markt verhuizen naar de Pa¬terskerk op de Kade. De Janskerk krijgt een nieuwe bestemming: exposities, evenementen, concerten, tentoonstellingen enz.Gebouwomschrijving SKKN

In augustus 1964 kreeg kapelaan F. de Bakker opdracht van bisschop van Breda, mgr. G. de Vet, om een parochie te stichten in uitbreidingsplan De Kroeven in Noord-West Roosendaal. Op 6 februari 1965 werd een houten noodkerk, De Ark, aan de Melis Stokelaan ingezegend, maar de voorbereidingen voor een definitieve kerk waren al in volle gang. Prof. ir. A. Kranendonk kreeg de opdracht voor het maken van ontwerp en bestek voor een kerkgebouw en pastorie. Het ontwerp valt op door de toepassing van een betonnen schaaldak, een constructie die enkele jaren daarvoor in hout was toegepast bij de Paaskerk te Amstelveen. Door de plaatsing van een toren op het hoogste punt van het schaaldak heeft het exterieur van de Moeder Godskerk de uitstraling van een monumentale scheepsboeg (zie fotonr. 1.244.20). De bouw werd gegund aan bouwbedrijf Van Oorschot N.V. te Roosendaal. Stoelen werden besteld bij firma Pro-mes te Wijchem, een kerkorgel bij fa. J. Vermeulen te Alkmaar en een luiklok voor de toren bij fa. Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. Op 11 oktober 1967 werd de kerk ingewijd door Mgr. H. Ernst. De houten noodkerk kwam nu buiten gebruik en werd verbouwd tot kleuterschool. In 1976 ontving men enkele voorwerpen in bruikleen van het Bisschoppelijk Museum te Breda. De Moeder Godskerk, de Franciscuskerk, de Goede Herderkerk te Roosendaal en de Maria Hemelvaartkerk te Nispen vallen thans onder parochie De Ark.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB094-000200)

Naam monument

Moeder Godskerk

Bouwstijl

Organische bouwstijl

Bouwperiode

Van: 1967 tot: 1967

Gevels en materialen

Baksteen, geverfd (rood).

Vensters en deuren

Met glas in lood.

Dak en bedekking

Gebogen (schaaldak).

Bijgebouwen

Diverse aanbouwen aan hoofdmassa uit zelfde tijd. Complexe opzet.


Groen

Plantsoen met diverse struiken.

Bijzonderheden

Ruitvormige plattegrond met lage ingangen oplopend naar klokketorentje. Aannemer was M. van Oorschot. Wijding kerk: oktober 1967.