Handelingen

Roelofarendsveen, Noordeinde 187 - Petrus' Banden

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus' Banden
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Kaag en Braassem
Plaats: Roelofarendsveen
Adres: Noordeinde 187
Postcode: 2371CM
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1969
Architect: Reuser, H.; Baas, C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 7114 (inventaris)

Geschiedenis

Verving de neogotische kerk van Th. Molkenboer uit 1856, die is gesloopt. De huidige kerk is een sobere, moderne zaalkerk met een vrijstaande klokkentoren aan de voorzijde.

Vele waardevolle inventarisstukken uit de neogotische kerk zijn overgebracht naar deze kerk.

De R.K. parochies Sint Petrus’ Banden en Maria Presentatie te Roelofarendsveen en de Sint Jacobusparochie te Oude Wetering zijn per 1 januari 2006 samengevoegd tot de Emanuelparochie. Wat de gevolgen van deze samenvoeging zouden zijn voor de kerkgebouwen, was op dat moment nog niet duidelijk.

De St. Petrus' Banden Kerk te Roelofarendsveen blijft in gebruik.

De kerk is gerenoveerd 2013-2014. Heropeningsviering zaterdag 4 oktober 2014.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Rooms-katholiek kerkgebouw uitsluitend beschermd VANWEGE de 18e eeuwse PREEKSTOEL, TWEE ALTAREN met onderdelen van de omstreeks 1700 daterende communiebank en een ORGEL, afkomstig uit de voorganger van de vroegere St. Petrus Banden-kerk, in 1856 ontworpen door Th. Molkenboer en in 1969 geheel gesloopt en vervangen door het huidige kerkgebouw. N.B. De preekstoel en de communiebank zijn in de nieuwe kerk in gewijzigde opzet herplaatst. De preekstoel is thans tegen de wand aangebracht, waarbij de trap, oorspronkelijk langs een pijler naar achteren geleid, naar voren is gedraaid en de bewakers, voorheen achter de linker openstaande deur, thans voor de linker kerkerdeur zijn gepositioneerd. Na restauratie zijn vijf panelen van de communiebank in de oorspronkelijke volgorde en omlijsting hergebruikt in het hoofdaltaar. Vier engelenfiguren, in oorsprong tussen de panelen tegen pilasters geplaatst, zijn afzonderlijk verwerkt in een zijaltaar.

De twee in de negentiende eeuw aan de communiebank toegevoegde zijpanelen met voorstellingen van Pelikaan met jongen en Lam op boek zijn in een afwijkende stijl uitgevoerd en vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Rijk gebeeldhouwde eikenhouten preekstoel met een voorstelling van Petrus' bevrijding uit de kerker, bestaande uit een vierzijdige kuip met afgeschuinde hoeken, door het ruggeschot verbonden met het klankbord, een hoge voet uitgebeeld als kerker, eveneens op vierkante basis, en een gedraaide trap aan de linkerzijde. Een engel in de deuropening van de kerkerruimte leidt Petrus, die zich nog in de kerker bevindt, naar buiten. Voor de openstaande kerkerdeur zitten aan de linkerzijde twee soldaten, de voorste figuur zit voorover gebogen in slaap, de achterste figuur kijkt op naar de kerker. In- en uitzwenkend klankbord, ruggeschot en kuip met weelderige draperie, bij het klankbord gedragen door engelenfiguren. Tegen de onderzijde van het klankbord in een stralenkrans de H. Geest in de gedaante van een duif, in het ruggeschot een gesneden medaillon waarin in een driehoek het symbool voor Jahwe.

Aan drie zijden gesloten eikenhouten hoofdaltaar waarin drie panelen van de communiebank van omstreeks 1700 zijn verwerkt, met een rechthoekige omlijsting en gescheiden door pilasters. De panelen bevinden zich aan de voorzijde en bevatten elk een medaillon met reliefvoorstelling, gedragen door twee putti omgeven door bladguirlandes met vruchten, voorstellende Mozes water uit de rots slaand, Saulus voor Damaskus en de Bevrijding van Petrus uit de kerker. Eikenhouten zijaltaar rustend op vier zuilen waartegen aan de voorzijde putti met attributen en onderschrift geplaatst zijn, te weten een putto met drie broden met het onderschrift 'hongerege spijzen', een putto met kleed en onderschrift 'naakte kleden', een putto met medicijnbus en onderschrift 'zieke bezoeken' en een putto met schop en schedel met onderschrift 'dode begraven'.

Waardering

Eikenhouten PREEKSTOEL daterend uit de 18e eeuw met monumentale voorstelling in de voet van Petrus' verlossing uit de kerker, ALTAREN waarin gebeeldhouwde eikenhouten onderdelen van de voormalige communiebank daterend rond 1700 en ORGEL van algemeen belang vanwege de kunst- en cultuurhistorische waarde.

Orgel

Orgel van M. Maarschalkerweerd uit 1882 met twee klavieren en pedaal.

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur