Handelingen

Rijswijk, Maasdijk 27 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN- Hervormde gemeente Rijswijk (NB)
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Altena
Plaats: Rijswijk NB
Adres: Maasdijk 27
Postcode: 4284VB
Sonneveld-index: 08178
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk (Hervormde Gemeente)
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Neoclassicistische kerk met toren, gebouwd na de door watersnood in 1809 verwoeste historische voorganger. Later moderne uitbreidingen met bijzalen.

Rijswijk NB, Hervormde kerk; opn. 24-10-2011 jk

Pasen 1999 is begonnen met de restauratie van de NH kerk. Het gebouw is dusdanig uitgebreid en aangepast aan de eisen van deze tijd dat het hervormde centrum De Slagboom verkocht kon worden.

Ook het orgel is gerestaureerd. Zaterdag 15 december 2001 vond de officiële heringebruikname plaats.

Geschiedenis. Bron: hervormdrijswijk.nl

Historie kerk

De kerk van Rijswijk wordt in 1369 vermeld als Willem VI van Horne, Heer van Altena, aan Vastraet van Giessen goederen in leen geeft, waaronder het veer van Andel dat tussen "Veenregraven" en de kerk van Rijswijk ligt. Uit de kerkvisitaties van bisschop Metsius is op te maken dat de kerk is toegewijd aan St. Stephanus. Historici schatten deze kerk van hoge ouderdom. Bij onderzoek en opgravingen zijn fundamenten van een tufstenen zaalkerkje uit omstreeks 1100 blootgelegd, met een toren aan de westkant. Deze oude kerk moet door de vele overstromingen van de Maas zwaar zijn beschadigd in het midden van de 13e eeuw. Het herstel zal rond 1265 hebben plaatsgevonden, nadat eerst de kerkheuvel aanzienlijk is opgehoogd. De strijd tegen het water blijkt een eeuwigdurende voor de kerk. Nadat in de 16e eeuw nog met kunst en vliegwerk herstellingen zijn aangebracht is bij de watersnood van 1809 de oude kerk bezweken. De kerk is tot op de tufstenen fundering afgebroken. Op dezelfde plaats is veel later een nieuwe kerk gebouwd, waarvan in het midden van de 19e eeuw het volgende is geschreven: "De kerk staat buitendijks in de Rotgans. Zij is oud en niet zeer groot en heeft eenen langen toren, van boven plat gedekt, doch is van geen orgel voorzien. Het koor is geheel ingestort, behalve eenige stukken van vervallen muurwerk."

CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1900-1990
  • Gevels en Materialen: Baksteen, klokgevel met houten tympaan. Klokketorentje, waaierzwikken boven bogen galmgaten.
  • Vensters en Deuren: Spitsboogramen, glas-in-lood. Bovenlicht deur glas-in-lood.
  • Dak en Bedekking: Zadeldak, lei. Spits.
  • Bijgebouwen: Nieuwe aanbouw. Klein kerkhof, muur met ezelsrug.
  • Bijzonderheden: Opschrift in houten balk boven ingang: 'DANKT GOD IN ALLES'. Peilsteen + 6.20 NAP.

Orgel

Omschrijving

Het orgel is in 2001 gebouwd door de firma H.B. Scheuerman & Zoon (Rotterdam). Daarbij is gebruik gemaakt van pijpwerk uit het vorige orgel van deze kerk, dat in 1957 door de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar) geleverd was.

Dispositie

  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Salicionaal 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Carillon 4' 3 sterk discant - Cornet 2⅔' 3 sterk discant - Mixtuur 1⅓' 3 sterk - Trompet 8' - Tremulant.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' (C-H in Holpijp) - Voix céleste 8', vanaf c - Roerfluit 4' - Woudfluit 2' - Sexquialter 2 sterk - Hobo 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

In de media

Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 7 April 1909.

Aan den heer A. Standaart, orgelmaker alhier, is de bouw opgedragen van een mechanisch orgel met vrij pedaal voor de Ned. Herv. Kerk te Rijswijk (bij Woudrichem).

Externe links

Afbeeldingen