Handelingen

Raamsdonksveer, Emmastraat 13 - Emmakerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Raamsdonksveer, Emmastraat 13 - Ned. Hervormde Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Geertruidenberg
Plaats: Raamsdonksveer
Adres: Emmastraat 13
Postcode: 4941AX
Inventarisatienummer: 08099
Jaar ingebruikname:
Architect: C. van Seters
Huidige bestemming: Protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 520053Geschiedenis

Raamsdonksveer, protestantse kerk, jk 31-07-2010

Belangrijk neogotisch kerkgebouw met torentje.

Samen met de kerk aan de Maasdijk een van de twee kerken van de Protestantse Gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer.

Sinds medio 2013 vindt er overleg plaats met de Hervormde Gemeente Geertruidenberg om te komen tot één Protestantse gemeente in de gemeente Geertruidenberg. Na afloop van een gezamenlijke dienst in de Emmakerk werd op zondag 2 februari het voornemen tot fusie bekrachtigd door ondertekening van een intentieovereenkomst.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Inleiding

De NEDERLANDS HERVORMDE KERK is gesitueerd aan de noordoostelijke zijde van de Emmastraat, in het centrum van Raamsdonksveer. De kerk, gebouwd in 1880, toont een eclectische vormentaal met overwegend neogotische stijlelementen. Het ontwerp werd geleverd door de architect C. van Seters. Omstreeks de jaren 1970 werd de kerk inwendig verbouwd door de architect P. van der Sterre uit Leiderdorp. Hierbij werden het oorspronkelijke bankenplan en het tongewelf boven het schip verwijderd.

Omschrijving

Eenbeukige kruiskerk met een vier traveeën tellend schip en een torenportaal. De kerk heeft een drietal driezijdig gesloten koren aan de noord-, oost- en zuidzijde. Aan de westzijde een klokkentoren, met achthoekige houten lantaarn onder een achtzijdige spits. Boven het schip een zadeldak, gedekt met leien. Boven de koren schilddaken, eveneens gedekt met leien. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, met natuurstenen elementen, zoals waterlijsten. Tegen de westgevel van de kerk een rechthoekig torenportaal met liseenachtige hoekverzwaringen. Aan de bovenzijde wordt het torenportaal afgesloten door een balustrade. In het midden hiervan kraagt de vierkante onderbouw van de toren uit. In de uitkragende partij een rondbogige uitsparing, waarin een klein rond venster. In het torenportaal het spitsbogige ingang, bestaande uit een dubbele paneeldeur, waarboven een bovenlicht met ijzeren roeden. Boven de ingang een spitsboograam.

Links van het portaal een gedenksteen. Het schip wordt aan de bovenzijde afgesloten door een dubbele tandlijst. Geleding door middel van verjongende steunberen. Hiertussen spitsboogvensters, waarin gietijzeren roeden. De driezijdig gesloten koren zijn voorzien van kleinere spitsboogvensters. In het oostelijke koor, waarin een kleine hal en de consistorie zijn ondergebracht, ter plaatse van de consistorie zesruits schuiframen. Aan de noordelijke zijde een achteringang.

Het interieur van de kerk is geheel gepleisterd. Het muurwerk wordt geleed door smalle pilasters die een geprofileerde kroonlijst dragen. Boven deze lijst bevindt zich een driedelig, licht gebogen houten gewelf. In de koren nog de oorspronkelijke gestucte tongewelven met ribben en velden. In het oostelijke koor links een kleine hal, rechts de consistorie, toegankelijk via twee spitsboogdeuren. Boven de consistorie een niet meer toegankelijke galerij met houten balustrade. Aan de westzijde, tegen het torenportaal, een houten orgelgalerij, rustend op twee gietijzeren zuiltjes. In de zijkoren overhuifde houten banken met boogpanelen. Tegen het koor een neogotisch kansel met zeshoekige kuip en klankbord. Neogotisch orgel naar ontwerp van P. van Dam (1881).

Waardering

 • De Nederlands Hervormde Kerk is van algemeen belang.
 • De kerk bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. Het gebouw herinnert aan de ontwikkeling van het protestantisme in het noordwesten van Noord-Brabant.
 • De kerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege de stijl, een vermenging van traditionele en neogotische vormen en vanwege het bijzondere materiaalgebruik, met name de industrieel vervaardigde ramen.
 • De kerk heeft ensemblewaarde vanwege het belang voor het aanzien van de historische kom van Raamsdonksveer, gedomineerd door een hoofdzakelijk negentiende-eeuwse bebouwing aan een langgerekte hoofdstraat en enige zijstraten.
 • De kerk is tot slot van belang vanwege gaafheid van het exterieur.

Cultuur Historische Waardekaart

 • Architect: Seters, C. van
 • Gevels en Materialen: Baksteen, muizetand en andere baksteenlijsten. Steunberen. Torenfront met baksteen balustrade.
 • Vensters en Deuren: Rondboogramen met tracering.
 • Dak en Bedekking: Zadeldak met leisteen. Houten klokketorentje met spits, leisteen.
 • Interieur: Gepleisterde wanden, pilasters. Houten tongewelf.
 • Bijzonderheden: Zaalkerk, torenfront met spits. Halfronde absis.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur