Handelingen

Putte, Antwerpsestraat - Dionysius (1865 - 1944)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dionysius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Woensdrecht
Plaats: Putte
Adres: Antwerpsestraat 35
Postcode: 4645BB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1865
Architect: Soffers, P.
Huidige bestemming: kerk door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: toren Rijksmonument 516700

Geschiedenis

Neogotische kerk, door oorlogshandelingen verwoest in 1944. De sindsdien vrijstaande neogotische toren is gerestaureerd.

(Onderstaande beschrijving van de RCE klopt op dit punt niet; de kerk werd opgeblazen door zich terugtrekkende Franse militairen.) (Onduidelijke en misschien foutieve passage).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Aan de westelijke zijde van de Antwerpsestraat staat de TOREN van de R.K. Dionysiuskerk. Het gebouw is een ontwerp van de architect P. Soffers en dateert uit 1865. De toren staat thans vrij, aangezien het bijbehorende kerkgebouw in 1944 door de bezetter is opgeblazen. Op korte afstand is westelijk van de toren omstreeks 1950 een nieuwe kerk gebouwd. De toren is rond 1950 gerestaureerd naar de oorspronkelijke situatie. Aan de westelijke zijde zijn nieuwe ramen ingepast. Alleen de toren, die thans herdenkingsmonument is ter herinnering aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog valt onder de bescherming.

Omschrijving

Het gebouw heeft een vierkante grondslag, telt drie geledingen en wordt bekroond door een achtkantige spits met wimbergen, omgeven door flankeerspitsjes en voorzien van leien in Maasdekking.

De toren is opgetrokken in handvorm baksteen en wordt geleed door kalkstenen cordonlijsten. De gemetselde en van afzaten voorziene haakse steunberen gaan ter hoogte van de tweede geleding over in overhoekse beren, die iets onder de klokkengeleding eindigen in natuurstenen afdekkingen. Aan de oostzijde in een ondiep spaarveld, afgesloten met driepassen in baksteen, een portaal met geprofileerde natuurstenen omlijsting. Boven de dubbele vleugeldeur in het spitsboogveld een oculus. In de tweede geleding een spitsboograam met dubbele lancet en oculus onder spitsboog. De klokkengeleding heeft twee galmgaten en een wijzerplaat, gevat in een keperboognis. Aan de westzijde is ter hoogte van de eerste geleding een spitsboograam met een tracering, bestaande uit een dubbele lancet met oculus, waaronder een dichtgezette doorgang. Hoger in het muurwerk de moeten van de kap van het voormalige kerkschip. Aan de noord- en zuidzijde in de eerste geleding een laag en breed tweedelig spitsboogvenster met vorktracering.

Waardering

De kerktoren is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kerktoren in de negentiende eeuw.

Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de in het Bredase bisdom actieve architect Soffers. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het wegdorp Putte. Het is een zeldzaam voorbeeld van het werk van de architect.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB089-004760)

  • Bouwstijl: Neo-Gotiek
  • Bouwperiode: 1865
  • Gevels en materialen: Baksteen. Vierkante toren in drie geleding en met klok en uurwerk in achtkantige naaldspitsleien tussen hoekpinakels.
  • Bijzonderheden: Neogotische toren restant van de oorspronkelijke H. Dionysius kerk, die in 1940 werd verwoest.

Afbeeldingen