Handelingen

Overleg bestand

01966 Den Haag PKN. vm. NH. Kruispunt 1969 Diamanthorst 187 ZH. Opname 1989 © André van Dijk Veenendaal (1).jpg: versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging