Handelingen

Overleg

Catrijp, Heereweg 169 - Kapel St. Jan ter Duin

Uit Reliwiki

Bij dit object staan 2 katernen m.b.t. hetzelfde adres, maar met onderling tegenstrijdige informatie, t.z.t. na te gaan.

JvN 10-02-2011: Bovenste katern betreft de huidige parochiekerk, onderste de Kapel St. Jan ter Duinen. In samenhang met andere object te corrigeren.

JvN 12-02-2012: Heden bovengenoemde gecorrigeerd.