Handelingen

Overberg, Haarweg 33b - De Buurthucht

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Buurthucht
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerken
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Overberg
Adres: Haarweg 33b
Postcode: 3959AM
Jaar ingebruikname: 2006
Architect:
Huidige bestemming: buurthuis
Monument status:

Geschiedenis

Christelijke gereformeerde kerk tot april 2012, toen verhuizing naar Renswoude. Daarna kwam in 2013 de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug.

in de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 maart 2006.

De christelijke gereformeerde kerk te Driebergen start per 23 april een zogenoemde preekplaats in Overberg (voorheen gemeente Amerongen). Dat meldde de Driebergse cgk dinsdagmorgen in een persbericht. Locatie is het buurthuis in Overberg. De preekplaats is, aldus het persbericht, bedoeld voor „een aanzienlijk aantal leden die in deze omgeving woonachtig zijn.” De scriba van de cgk van Driebergen wilde desgevraagd geen verdere toelichting geven op het bericht.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 16 december 2008.

De christelijke gereformeerde ”preekplaats” Overberg kan niet in Overberg blijven. Dat staat in het verslag van de classis Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), opgenomen in het CGK orgaan De Wekker van vorige week. De preekplaats Overberg ging op 23 april 2006 van start vanuit de cgk in Driebergen. Inmiddels komen er zo’n 200 mensen samen. Een deel van hen is afkomstig uit de cgk te Veenendaal (Pniël), de overigen vanuit de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld Hervormde Kerk.

De classis Amersfoort –waarvan de cgk te Veenendaal deel uitmaakt– heeft nu uitgesproken dat de preekplaats niet in Overberg kan blijven omdat deze „op het grondgebied van Veenendaal (Pniël) ligt.” Een commissie beveelt, in volgorde van voorkeur, vijf plaatsen aan waar de preekplaats wel naartoe zou kunnen: Leersum, Maarsbergen, Maarn, Woudenberg en Valkenheide.

Eerder had de classis Utrecht –waartoe de Driebergse cgk behoort– uitgesproken om hier als zesde plaats Renswoude aan toe te voegen „en daarbij de volgorde van voorkeur te laten vervallen.” Voor de classis Amersfoort is dit echter „onaanvaardbaar”, zo blijkt uit het verslag in De Wekker. De vergadering gaf het moderamen opdracht „hierover met het moderamen van de classis Utrecht in gesprek te gaan.”

De scriba van de cgk te Driebergen, D. Oskam, zegt desgevraagd niet te willen reageren op het bericht in De Wekker. „De classis is hiertoe het geëigende platform.”

  • Uit Nederlands Dagblad, 29 oktober 2009.

Een christelijk-gereformeerde preekplaats in Renswoude stuit op weerstand van kerken in de regio Amersfoort. Dat bleek woensdagavond op een vergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerken in de classis Amersfoort.

Al enkele jaren is er onenigheid over een preekplaats in Overberg, nabij Veenendaal. Daar komen christelijk-gereformeerden samen die zich niet thuis voelen in de Pniëlkerk in Veenendaal. De kerkenraad van deze gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen Overberg. Omdat deze nieuwe preekplaats wordt gesteund door de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zeist heeft de classis Utrecht zich er over gebogen en Renswoude als beste alternatief voor 'Overberg' naar voren geschoven.

Dat vinden de kerken in de regio Amersfoort geen goed idee. "De preekplaats blijft dan op ons regionale gebied", zegt ds. H.D. Rietveld namens de classis. Ook ligt Renswoude in de ogen van de classis te dicht bij Veenendaal. "We hebben daarom bezwaar aangetekend tegen dit besluit bij de particuliere synode Oost."

Dit hogere kerkelijke orgaan neemt in het voorjaar over de toekomst van de preekplaats. Zolang blijven de bezwaarde christelijk-gereformeerden in Overberg samenkomen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 3 november 2009.

De classis Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaat de Particuliere Synode van het Oosten vragen zich uit te spreken over een mogelijke locatie voor de zogenoemde preekplaats Overberg. Daartoe heeft zij vorige week woensdag besloten, laat ds. H. D. Rietveld uit Nijkerk namens de classis weten. Wat de classis betreft, is –ook– Renswoude geen optie.

De preekplaats Overberg werd in april 2006 geïnitieerd vanuit de christelijke gereformeerde kerk in Driebergen. Momenteel bezoeken ruim 200 mensen de samenkomsten in Dorpshuis De Buurthucht in Overberg. Een deel van hen voelde zich niet meer thuis in de christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal, anderen komen uit de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) dan wel de Hersteld Hervormde Kerk.

Op termijn zou de preekplaats Overberg een zelfstandige gemeente binnen de CGK moeten worden. Zo ver is het echter nog niet. De preekplaats ligt al vanaf het begin zeer gevoelig.

Vorig jaar sprak de classis Amersfoort –waartoe de cgk in Veenendaal behoort– uit dat de preekplaats niet in Overberg kan blijven, omdat deze „op het grondgebied van Veenendaal (Pniël) ligt.”

Een gezamenlijke commissie van de classes Amersfoort en Utrecht had eerder vijf plaatsen aanbevolen waar de preekplaats naartoe zou kunnen: Leersum, Maarsbergen, Maarn, Woudenberg en Valkenheide. De classis Utrecht –waartoe de Driebergse cgk behoort– had daarop voorgesteld hier Renswoude aan toe te voegen. De classis Amersfoort vond dit echter „onaanvaardbaar.”

Dat vindt de classis nog steeds, aldus ds. Rietveld. „Daarom gaat zij nu de Particuliere Synode van het Oosten vragen zich hierover te buigen.” Tot deze PS behoort zowel de classis Amersfoort als de classis Utrecht. De PS van het Oosten komt in het voorjaar van 2010 weer bijeen.

De scriba van de christelijke gereformeerde kerk in Driebergen, D. Oskam, gaf gisteren desgevraagd aan formeel nog niets te hebben vernomen van de classis Amersfoort. „Voorlopig gaat men nu naar de PS. Daarna zal van de classis Utrecht wel weer een reactie worden verwacht. Jammer dat de classis Amersfoort zichzelf niet toestond deze zaak te willen beëindigen.”

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 3 april 2012.

De christelijke gereformeerde ”preekplaats” Overberg krijgt een nieuw onderkomen in het nabijgelegen Renswoude. Per 15 april zal zij hier gebruik gaan maken van muziekcentrum ’t Podium. De classes Utrecht en Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn recent akkoord gegaan met een voorstel daartoe van een zogenoemde interclassicale commissie, zo meldde D. Oskam, scriba van de cgk in Driebergen, eind vorige week.

De preekplaats Overberg werd in april 2006 geïnitieerd vanuit de Driebergse cgk. Zes jaar later bezoeken ruim 275 mensen de samenkomsten in dorpshuis De Buurthucht in Overberg. Van hen zijn er 261 lid van de gemeente in Driebergen; daarnaast komen er steeds „vijftien à twintig belangstellenden”, aldus scriba Oskam.

„Dit werd een probleem: het dorpshuis biedt maar plaats aan zo’n 200 mensen. We zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. In Overberg zelf bleek die niet voorhanden. Uiteindelijk zijn we toen in Renswoude terechtgekomen, en het muziekcentrum bleek precies te bieden wat wij zochten.”

De bezoekers van de preekplaats behoren grotendeels tot de Christelijke Gereformeerde Kerken; anderen komen uit onder meer de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld Hervormde Kerk – „uit Veenendaal en ruime omgeving.”

In de afgelopen jaren hebben de classes Amersfoort (waartoe de cgk in Veenendaal behoort) en Utrecht (waartoe de Driebergse cgk behoort) zich regelmatig met ”Overberg” beziggehouden. Oskam: „Ten slotte hebben we ons voorstel voor Renswoude bij de interclassicale commissie neergelegd, en onlangs heeft zowel de classis Utrecht als die van Amersfoort hiermee ingestemd. Ook is men ermee akkoord gegaan dat de preekplaats –binnen niet al te lange tijd– geïnstitueerd wordt tot zelfstandige gemeente binnen de CGK.” Het stemt hem tot verwondering, zegt de scriba. „De Heere heeft wegen willen banen.”

De laatste jaren waren vier kerkenraadsleden van de cgk in Driebergen verantwoordelijk voor de preekplaats Overberg. Emeritus predikant ds. P. den Butter gaat er regelmatig voor en verleent pastorale zorg.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 september 2013.

Ruim een halfjaar na de eerste samenkomst van de reformatorische baptistengemeente in wording te Overberg is het besluit genomen om over te gaan tot de officiële oprichting van de gemeente. De stichtings­akte van de nieuwe gemeente, die wekelijks samenkomt in verenigingsgebouw de Buurthucht, wordt deze maand ondertekend, laat Alexander Roks namens het bestuur weten.

De nieuwe gemeente gaat de naam Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug dragen, verwijzend naar de regio waar de leden en bezoekers van de gemeente vandaan komen.

Afbeeldingen

Exterieur