Handelingen

Overberg, Haarweg 33 - Efrathakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Efrathakerk
Genootschap: PKN Hervormd
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Overberg
Adres: Haarweg 33
Postcode: 3959AM
Sonneveld index: 04232
Jaar ingebruikname: 26 december 1873
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Interessante neokerk met dakruiter.

De Hervormde kerk (PKN) is in gebruik genomen op de tweede kerstdag van het jaar 1873. Wellicht daarom de opvallende naam "Efrathakerk" Oorspronkelijk is het gebouwd als een zaalkerkje. In de loop van de jaren is het gebouw diverse malen uitgebreid. Ook het interieur is enkele malen veranderd. Het huidige interieur is geplaatst in oktober-november 1994 en is afkomstig van de (inmiddels gesloten) Paasbergkerk te Arnhem. De preekstoel is in 1994 volledig nieuw gebouwd naar het model van de oorspronkelijke kansel uit 1873. Die preekstoel was afkomstig uit Leusden en is in de jaren 40 van de vorige eeuw verloren gegaan.

Van oktober 1978 tot februari 2012 stond in deze kerk een klein orgel, dat eigenlijk niet over voldoende draagkracht beschikte. In februari 2012 plaatste de orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit 's Hertogenbosch een ander pijporgel. Adviseur was hierbij Cees van der Poel. Dit orgel was oorspronkelijk door L. Verschueren uit Heythuisen in 1965 gebouwd voor de Gereformeerde Kerk in Zandvoort. Daar heeft het instrument tot 2008 de gemeentezang begeleid. Door een fusie tot een PKN gemeente was het Verschueren orgel in Zandvoort overbodig geworden.

Het vorige orgel is in september 1978 voor de Efrathakerk gebouwd door J. Hoogenes (Sprang-Capelle). Adviseur was indertijd G.M. v.d Hoef uit Veenendaal. Het pedaalregister van dit orgeltje was afkomstig uit het voormalige Dekker-orgel van de Oude Kerk in Veenendaal. Het orgel is in februari 2012 overgenomen door orgelbouwer Pels & van Leeuwen.

Orgel

Het orgel van de Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15 te Zandvoort was een door Verschueren in 1965 ontwikkeld standaard-instrument, waarvan er in dat jaar zes in Nederland werden geplaatst.. In 2011 is het orgel na sluiting van het kerkgebouw verkocht aan de protestantse Efrathakerk in Overberg. Het is door de fima Pels & Van Leeuwen overgeplaatst. Op 1 maart 2012 kon het orgel in Overberg in gebruik worden genomen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur