Handelingen

Ossendrecht, Adolphineplein 2 - Kapel Marie Adolphine (1954 - 1966)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Marie Adolphine
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Woensdrecht
Plaats: Ossendrecht
Adres: Adolphineplein 2
Postcode: 4641EH
Inventarisatienummer: 08066
Jaar ingebruikname: 1954
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Vanaf de jaren veertig stimuleerde het bisdom Breda het verhaal van Zr. Marie-Adolphine. Nadat dit in 1946 uitmondde in een Zaligverklaring van de martelares Zr. Marie Adolphine, werd er in 1951 een Stichting opgericht, genaamd Soeur Marie Adolphinestichting.

Naast de oprichting van deze Stichting, met als hoofddoel het bevorderen van de verering van de Zalige Zr. Marie Adolphine, werd haar geboortehuis via de gemeente in 1951 aangekocht. Het was een geluk dat het geboortehuis toen nog aanwezig was. Het huis werd bestemd als kapel om de aanbidding tot en de voorspraak van de Zalige te kunnen voortzetten. De slaapplaats / bedstede van Kaatje Dierkx is daarbij bewaard gebleven. Ossendrecht wilde weten dat het een Zalige Martelares had voortgebracht en de verering hiervan moest blijvend gestalte krijgen. De kapel werd ingewijd op 9 juli 1954.

Deze kapel echter, moest verbouwd worden vanwege de verkeersveiligheid. Het geboortehuis werd daarom afgebroken en er kwam een nieuwe kapel op de oorspronkelijke geboortegrond.

Afbeeldingen