Handelingen

Ossendrecht, Adolphineplein 2 - Kapel Marie Adolphine

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Marie Adolphine
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Woensdrecht
Plaats: Ossendrecht
Adres: Adolphineplein 2
Postcode: 4641EH
Sonneveld-index: 08066
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kapel
Monument status: geen

Geschiedenis

Belangrijke wegkapel met dakruiter.

Vanaf de jaren 1940 stimuleerde het bisdom Breda het verhaal van Zr. Marie-Adolphine. Nadat dit in 1946 uitmondde in een Zaligverklaring van de martelares Zr. Marie Adolphine, werd er in 1951 een Stichting opgericht, genaamd Soeur Marie Adolphinestichting.

Naast de oprichting van deze Stichting, met als hoofddoel het bevorderen van de verering van de Zalige Zr. Marie Adolphine, werd haar geboortehuis via de gemeente in 1951 aangekocht. Het was een geluk dat het geboortehuis toen nog aanwezig was. Het huis werd bestemd als kapel om de aanbidding tot en de voorspraak van de Zalige te kunnen voortzetten. De slaapplaats / bedstede van Kaatje Dierkx is daarbij bewaard gebleven. Ossendrecht wilde weten dat het een Zalige Martelares had voortgebracht en de verering hiervan moest blijvend gestalte krijgen. De kapel werd ingewijd op 9 juli 1954.

Deze kapel echter, moest verbouwd worden vanwege de verkeersveiligheid. Het geboortehuis werd daarom afgebroken en er kwam een nieuwe kapel op de oorspronkelijke geboortegrond. Ook in deze verbouwde kapel is de oorspronkelijke bedstede van Zr. Marie-Adolphine bewaard gebleven. Deze kapel werd door pastoor Koenraadt op 9 juli 1966 ingezegend.

Deze kapel moest echter later weer gerestaureerd worden. Door gulle giften van de Ossendrechtenaren, het bisdom Breda, de Rabobank en met medewerking van het Werkvoorzieningschap, de heer Frans van Dooren en de gemeente Ossendrecht, werd deze restauratie gerealiseerd. Op 29 mei 1983 kon bisschop Mgr. Ernst deze nieuwe kapel inzegenen. Dankzij een gulle en vakkundige inwoner van Ossendrecht werd de kapel op 12 oktober 2008 versierd met prachtige smeedijzeren letters: “Zr. Marie Adolphine”. Deze werden onthuld en ingezegend door Mgr. Dr. van de Hende, bisschop van Breda. Het Dorpsplatform Ossendrecht heeft een informatiekast voor aan de kapel geschonken en een financiële bijdrage geleverd aan de restauratie van de ramen en kozijnen. Op dinsdag 29 november 2011 werd de informatiekast in het bijzijn van leden van het bestuur van het Dorpsplatform Ossendrecht, het bestuur van de St. Zr. Marie Adolphine en een aantal genodigden door beide voorzitters onthuld.

Afbeeldingen