Handelingen

Opheusden, Kerklaan 1 - Gereformeerde Gemeente in Nederland: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Ongebruikte afbeelding geplaatst)
Regel 2: Regel 2:
 
[[Categorie:MetKaart]]
 
[[Categorie:MetKaart]]
 
[[Categorie:GGN / GGN / GG]]
 
[[Categorie:GGN / GGN / GG]]
 +
[[Categorie:GGN]]
 
[[Categorie:Opheusden]]
 
[[Categorie:Opheusden]]
 
[[Categorie:Gemeente Neder-Betuwe]]
 
[[Categorie:Gemeente Neder-Betuwe]]

Versie van 7 mei 2013 om 11:11


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Gemeente in Nederland
Gemeente : Neder-Betuwe
Plaats : Opheusden
Adres : Kerklaan 1
Provincie : Gelderland
Jaar ingebruikname : 1951
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect : Beijnum, W.M. van, Amerongen
Monument-status:
Registratienummer : 18079


Geschiedenis

Oorspronkelijk gebouwd als eenvoudige zaalkerk in 1951. Was tot 1956 Gereformeerde Gemeenten (synodaal). Sindsdien Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Uitbreidingen na sloop deel gebouw uit 1951, in 1980 en 1990 met transepten. De laatste grote uitbreiding (2000) door architect Van Beijnum omvatte een nieuw schip.

Toen is het aantal zitplaatsen uitgebreid naar 2600. Het oude orgel was te klein. BAG Orgelmakers te Enschede heeft een nieuw orgel gebouwd met 34 stemmen. Op 12 juli 2002 is het in gebruik genomen. (48-02)

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 september 1998.

In verband met een nijpend tekort aan zitplaatsen heeft de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden plannen ontwikkeld om het kerkgebouw te vergroten.

De behoefte aan extra zitplaatsen wordt op dit moment geraamd op enkele honderden. Een bouwcommissie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nieuw- of verbouw. Het onderzoek heeft geresulteerd in de keuze voor verbouwing van het bestaande kerkgebouw.

Uit een drietal ontwerpen is het ontwerp van architectenburo Van Beijnum BNA BV te Amerongen gekozen. Het plan omvat naast de vergroting van de kerkzaal de aanleg van extra vergaderruimten.

Onlangs zijn voorlichtingsavonden gehouden voor respectievelijk de leden en de omwonenden. Van de bestaande kerkzaal zullen de twee zijbeuken nagenoeg ongewijzigd blijven. De bestaande ’hoofdbeuk’ zal verbreed, verlengd en verhoogd worden.

Het verbouwplan is dusdanig ontworpen, dat de naastgelegen woning aan de Burg. Lodderstraat kan worden gehandhaafd, behoudens een kleine aanpassing. Het aantal zitplaatsen zal met 875 uitgebreid worden tot 2600."

Uit Reformatorisch Dagblad, 3 maart 2000.

„Volgens sommigen helpt bidden niet en worden er ook geen mensen meer bekeerd. Dat leert Jezus niet. Hij roept op te bidden: Uw Koninkrijk kome.” Dat zei ds. J. Roos gisteravond tijdens de ingebruikname van het vernieuwde kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden.

De gemeente kwam na een jaar weer voor het eerst bijeen in het eigen kerkgebouw aan de Burg. Lodderstraat, dat na de uitbreiding plaats biedt aan 2600 mensen. Daarmee is de kerk meteen de grootste in het land voor wat betreft het aantal zitplaatsen. De gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden telt in totaal 2536 leden.

Bij de verbouwing is de hoofdbeuk breder en langer gemaakt, aldus voorzitter ir. G.G. Bochove van de bouwcommissie. Daardoor kreeg de kerk er 880 zitplaatsen bij. Alleen de twee vleugels van het gebouw bleven intact, de rest is vernieuwd. Ook heeft de kerk er enkele royale zalen bij gekregen. Het werk werd verricht onder begeleiding van architectenbureau Van Beijnum. De hoofdaannemer was Van Driesten Harskamp.

De kosten die met de uitbreiding zijn gemoeid, bedragen 5,5 miljoen gulden. Daarnaast wordt nog 1 miljoen gulden uitgetrokken voor een nieuw orgel. De kerkleden betalen het geld uit eigen zak: leningen van zustergemeenten en de bank zijn vooralsnog overbodig gebleken. De gemeente verrichtte bovendien zelf een groot aantal werkzaamheden, waardoor maar liefst een half miljoen gulden werd bespaard.

Na de preek hielden de heer W. van Beijnum, ds. J. Karens namens de plaatselijke kerken en burgemeester F.C. Moree van Kesteren een toespraak. Zowel Moree als ds. Roos toonde zich tevreden over het onderlinge overleg. „Wij hebben erop aangestuurd dat de keuze op verbouw viel en niet op verhuizing naar de rand van het dorp”, aldus de burgemeester. „Een kerk hoort in de bebouwde omgeving. Het gebouw heeft een goede uitstraling. Ik hoop dat de gemeente van Christus, die hier samenkomt, dezelfde uitstraling zal hebben in onze samenleving.”

opname 2002 © André van Dijk Veenendaal
opname 2002 © André van Dijk Veenendaal
opname 2002 © André van Dijk Veenendaal
opname 2002 © André van Dijk Veenendaal


Afbeeldingen

ExterieurInterieur
De vorige orgels