Handelingen

Oosthem, De Cingel 1 - Johanneskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johanneskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Oosthem - Abbega - Folsgare
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Oosthem
Adres: De Cingel 1
Postcode: 8618NK
Inventarisatienummer: 09442
Jaar ingebruikname: 1860
Architect: Breunissen, A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39804 (kerk) en 39805 (toren)

Geschiedenis

Al op 15 april 1608 besloten de Hervormde gemeenten Oosthem, Folsgare en Abbega samen te gaan werken en bij toerbeurt de kerken te gebruiken. Samen hadden ze één predikant. Later ontstond ook een GK voor deze drie plaatsen. Sedert 1992 gingen hervormden en gereformeerden Samen op Weg. En vanaf 15 april 2008 - 400 jaar na het samengaan van de drie hervormde gemeenten - was de protestantse gemeente Oosthem c.a. een feit. Er blijven vier kerken in gebruik: de Laurentiuskerk van Folsgare, de Johanneskerk van Oosthem, de Geertrudiskerk van Abbega en de GK van Oosthem. In deze GK van Oosthem is zondag 18 mei 2008 de laatste kerkdienst gehouden. Daarna is de kerk verbouwd tot kerkelijk centrum. (60-08)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Zaalkerk, gebouwd in 1860 ter vervanging van de middeleeuwse dorpskerk (St Vitus).

Het exterieur vertoont een eenvoudige baksteenarchitectuur met rondboogvensters, waarin ijzeren harnassen, gescheiden door lisenen.

Smallere, driezijdige koorsluiting, geleed door rondboognissen tussen lisenen met hoofdgestellen. Gepleisterde toren met rondboognissen en ingesnoerde naaldspits. Het gepleisterde interieur heeft een van een kooflijst opgaand tongewelf.

Preekstoel met doophek, diakenbanken en psalmbordjes. Orgel met Hoofdwerk en Onderpositief, in 1838 door W. van Gruisen gemaakt, in neo-barokke kas op galerij, gedragen door gietijzeren zuiltjes en afgesloten door een balustrade.

Lampen uit de bouwtijd.

Toren

N.H. Kerktoren op kerkhof. Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda, 1915, later voorzien van electrische opwinding.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur