Handelingen

Oosterhout, Rulstraat 6 - Vredeskerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap: PKN Hervormd
Gemeente: Oosterhout
Plaats: Oosterhout
Adres: Rulstraat 6
Provincie: Noord-Brabant
Jaar ingebruikname: 1810
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk: Vredeskerk
Architect: Huysers, Herman
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatenummer: 08013

Geschiedenis

De Hervormde kerk aan de Rulstraat werd gebouwd in 1810-1811. De bouw werd mogelijk gemaakt door financiële steun van koning Lodewijk Napoleon als vergoeding voor de teruggave van de Sint Jan aan de Rooms-katholieken. De kerk is een Waterstaatskerk, gebouwd in de neoclassicistische stijl. De gebeeldhouwde renaissance preekstoel en de drie koperen kaarsenkronen (de oudste dateert uit 1609!) zijn afkomstig van de Sint Jan. Van 1961 tot 1963 werd de kerk gerestaureerd. Sinds het begin van de 1990-er jaren heet de kerk 'Vredeskerk'.

De protestantse gemeente had drie gebouwen. Allereerst is er de NH Vredeskerk aan de Rulstraat 6, gebouwd in 1810. Vervolgens is er GK De Ark, een in 1967 samen met de rooms-katholieken gebouwde kerk, maar nu uitsluitend van de protestantse gemeente. Er was een GK Paterserfkerk, gebouwd in 1969. De laatste kerk is in 2006 gesloten en in 2007 gesloopt. Op de vrijgekomen plaats zijn woningen gebouwd.

Objectomschrijving

Monumentomschrijving; Rijksdienst

(voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Monumentenhuis Brabant 22 okt 2008 12:46 (UTC)

Hervormde kerk. Gebouw uit 1810 in de vorm van een Grieks kruis, met gekoepeld klokkentorentje. Eiken kansel met op de kuip reliëfs van de Salvator Mundi en de vier evangelisten, op het klankbord cartouches en obelisken, vermoedelijk omstreeks 1640. Gegoten koperen kronen uit 1629, 1637, en 1642. Eenklaviers orgel, in 1753 gebouwd door J.J. Moreau. In 1971 gerestaureerd. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1821, diam. 50 cm.

Monumentomschrijving; CultuurHistorische Waardekaart

--Monumentenhuis Brabant 22 okt 2008 12:46 (UTC)

Bouwperiode: 1840

Bouwstijl: Neo-Classicisme

Gevels en Materialen: Handvorm bakstenen gevels.

Vensters en Deuren: IJzeren vensters met kleine roeden verdeling paneeldeuren in neo-klassiekomlijst portiek met fronton.

Dak en Bedekking: Samengesteld dak, oud Hollandse pannen. Gekoepeld klokkentorentje.

Bijgebouwen: Smeedijzeren hekwerk op hardstenen fundament.

Interieur: Eiken kansel met reliefs Salvator Mundi en vier evangelisten. ca 1640. Drie 17de-eeuwse koperen kronen. Eenklaviers orgel, 1753, J.J. Moreau.

Groen: In tuin beuk, ca 360 cm. stamomvang.

Plattegrond: Grieks kruis.

Orgel

Algemeen

Het orgel stond oorspronkelijk in de RK Sint Janskerk in Oosterhout. Daar was het in 1753 gebouwd door Jean François Moreau. Het werd in 1810 overgeplaatst door C. van Oeckelen (Breda). In 1901 werd het orgel uitgebreid door Maarschalkerweerd & Zoon (Utrecht). In 1971 volgde een restauratie en herstel door Gebr. Van Vulpen (Utrecht)naar de oorspronkelijke situatie. In 2011 is het orgel uitgebreid met een zelfstandig pedaal door de firma Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch)

Dispositie

  • Manuaal (C-c3): Prestant 8 vt - Holpijp 8 vt - Octaaf 4 vt - Gedekt fluyt 4 vt - Nasat 3 vt - Octaaf 2 vt - Klynfluyt 2 vt - Flageolet 1 vt (1971) - Sexquialter 2 st (1971) - Mixtuur 3 st (1971) - Cornet Disc. 5 st (1971) - Trompet B/D 8 vt (1971) - Vox Humana 8 vt (1971) - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' (2011) - Bourdon 8' (2011).
  • Pedaalkoppeling (2011).

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-c3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 82 mm. WK.

Externe link

[[1]] Website kerkelijke gemeente

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

De volgende foto's zijn alle op 17 mei 2009 gemaakt door Job van Nes, Zaandam.

Orgel