Handelingen

Onnen, Dorpsweg 33 - Kapel (1952 - 2007)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Onnen, Dorpsweg 33 - Kapel)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Onnen
Adres: Dorpsweg 33
Postcode: 9755PA
Jaar ingebruikname: 1952
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen
Sonneveld ID: 1108

Geschiedenis

Aardige wederopbouwkerk met toren. Gesloopt in 2007. Ter plaatse niet-kerkelijk nieuwbouwcomplex.

In de media

  • Uit Nieuwsblad van het Noorden, 5 oktober 1957:

„Laat zich 't orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot des Heeren glorie paren". Met deze aanhaling uit vers 2 van psalm 150 bood de heer ir. P.A.C. du Pui gisteravond in de Ned. Herv. Kapel het nieuwe kerkorgel namens de orgelcommissie aan de kerkvoogdij aan. De voorzitter van de kerkvoogdij, de heer J. Krol, droeg het orgel op zijn beurt over aan de gemeente, vertegenwoordigd door ds H. Mondt. De gemeenteleden van Onnen zijn dubbel gelukkig: eerst hebben zij mede door hun offers de restauratie van het orgel in Haren mogelijk gemaakt, thans hebben zij in hun eigen kapel ook een orgel van betekenis gekregen Het orgel is gebouwd door Gebr. Spiering uit Dordrecht, waarbij gebruik werd gemaakt van enkele oude onderdelen. Het is een mechanisch sleeplade-orgel, z.g. positief. Mej. Tekelenburg begeleidde voor de laatste keer op het oude harmonium het kerkkoor dat onder leiding van de heer G. van der Meer enkele liederen zong. De heer Van der Meer bleek tevens een vaardig organist, die dankbaar de vele mogelijkheden van het nieuwe orgel demonstreerde, onder andere in Toccata van Sweelinck en Sortie van César Franck. Een hoogtepunt vormde de Fuga in G van J.S. Bach. Het orgel werd voorts nog bespeeld door de heer P. van Drunen, die voor een goede begeleiding van het kerkkoor zorgde.

Afbeeldingen