Handelingen

Oldenzaal, Spoorstraat 2 - Antonius van Padua

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Gemeente: Oldenzaal
Plaats: Oldenzaal
Adres: Spoorstraat 2
Provincie: Overijssel
Jaar ingebruikname: 1912
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk: Antonius van Padua
Architect: Croonen, K.L.
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 10465

Geschiedenis

De kerk (1912, K.L.Croonen) is gerestaureerd en zo veel mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. (57-07)

Al eerder heeft het bisdom besloten dat Oldenzaal één stadsparochie zal krijgen. Dat heeft gevolgen voor de gebouwen. Ingaande 1 juli 2008 zijn geen weekenddiensten meer gehouden in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua aan de Spoorstraat. Onbekend is nog wat de bestemming wordt van het kerkgebouw en de daarin aanwezige inventaris. (60-08)

In de toren zijn vensters en galmgaten geplaatst. In de voorgevel bevinden zich onder een puntgevel twee dubbele houten deuren met smeedijzeren gehengen onder bovenlichten met spitsboogtraceringen. Onder een zandstenen baldakijn staat tussen de deuren een beeld van de heilige Antonius.

Boven de deuren bevinden zich twee grote vensterpartijen, met daarboven een blind roosvenster en op de top een zandstenen kruis. In de kapel rechts zijn vensters geplaatst. De ingangen in de zijgevels bestaan uit één deur gedetailleerd als in de hoofdingang, met in de top het blinde roosvenster. De traveeën zijn ingedeeld door telkens twee kleine vensters in de zijbeuken en in het schip drie smalle vensters binnen een spitsboog spaarveld. De eindgevels van de transepten zijn voorzien van een grote vensterpartij. In iedere travee van de absis een venster. Ook aan de achterkant steunberen.

In het interieur zijn de kolommen in schoon en vaak getand metselwerk uitgevoerd. De kruisribgewelven en de muren zijn gepleisterd en beschilderd. In de viering een stergewelf. Het interieur van de kerk is nog grotendeels oorspronkelijk. Onder meer zijn bewaard gebleven: De tegelvloer met mozaieken, het bankenplan en de banken, het hoofdaltaar en de natuurstenen communiebanken, de beelden, het orgel (instrument niet beschermd) in eikenhouten kas, de neo-gotische biechtstoelen, het glas-in-lood en de bijzonder rijke muur- en gewelfschilderingen in de gehele basiliek.

Waardering

De kerk is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

  • als exponent van de bouwexplosie van katholieke kerken en pastoriën na het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853, die vooral in Twente decennia lang merkbaar was
  • vanwege de gaafheid en de hoge kwaliteit van het interieur
  • vanwege de beeldbepalende ligging aan de Spoorstraat.

plan sluiting 2008.


Afbeeldingen