Handelingen

Noordwolde, Hoofdstraat Oost 57 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki

Versie door Meile (Overleg | bijdragen) op 9 jan 2015 om 12:03 (cat)


Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde kerk
Genootschap: PKN Hervormd
Provincie: Friesland
Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Noordwolde
Adres: Hoofdstraat Oost 57
Postcode: 8391AS
Inventarisatienummer: 09374
Jaar ingebruikname: 1640
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38863

Geschiedenis

De kerk werd rond 1400 gebouwd. In 1640 werd de kerk herbouwd op dezelfde fundamenten met gebruikmaking van de oude gedeelten. Vanuit die tijd stammen de preekstoel en enkele grafzerken in de kerk. Toen de bevolking in de 19e eeuw flink toenam door de vestiging van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, kreeg de kerk in 1853 een zijbeuk die bij de restauratie in 1964-1967 weerd werd verwijderd. De toren op de kerk werd in 1874 gebouwd ter vervanging van een oude dubbele klokkenstoel. In 1875 werd het monumentale Van Dam orgel gebouwd.

De kerk staat op het kerkhof en is een laatgotisch eenbeukig kerkje gebouwd rond 1400 toen nog zonder toren. In 1842 vergroot met een dwarsbeuk in noordelijke richting. Boven de westgevel dakruiter. De huidige toren dateert uit 1874 en was ter vervanging van de klokkenstoel. Tijdens de restauratie van 1960 en 1967 is de noordelijke uitbouw verwijderd en het oorspronkelijke uiterlijk hersteld.

Vanaf de reformatie maakte Noordwolde deel uit van de combinatie Steggerda, Vinkega, Noordwolde en Boijl. De toenmalige predikant woonde in Noordwolde. In 1727 kreeg de gemeente Steggerda, Vinkega en eigen predikant. In 1860 werd ook de gemeente Boijl zelfstandig. (Bron:Info-bord bij de kerk)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde Kerk. Laatgotisch eenbeukig kerkje, in 1842 vergroot met een dwarsbeuk in noordelijke richting. Boven de westgevel dakruiter. In de kerk eiken afscheiding tussen schip en portaal, preekstoelkuip, doophek, twee kronen. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1876 gemaakt door L. van Dam en Zonen.

Orgel

Het orgel is in 1876 gebouwd door de firma L. van Dam & Zonen (Leeuwarden). In 1940 restaureert de firma Vaas & Bron (Leeuwarden) het. E.R. Ottes (Roden) verplaatst het orgel in 1967 binnen het kerkgebouw en vernieuwt de mechanieken. Ook plaatst hij op een lege sleep een nieuwe Sesquialter. In 2008 restaureert de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) het orgel, herstelt de ornamentiek van de orgelkas en plaatst een nieuwe windmachine. De Sesquialter uit 1967 wordt verwijderd ten gunste van een Cornet in Van Dam-factuur.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8’ - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Quintprestant 3' - Octaaf 2' - Cornet 2⅔' 3 sterk discant (2008) - Trompet 8' bas/discant.
  • Dwarswerk (manuaal 2): Flûte dolce 8' - Salicionaal 8', vanaf G - Viola di Gamba 8' (C-H in Flûte dolce) - Flûte travers 4' - Gemshoorn 2'.
  • Pedaal: aangehangen.
  • Koppeling: Dwarswerk aan Hoofdwerk.
  • Tremulant (2008) - twee afsluiters.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-d1. Toonhoogte: a1 = 435 Hz. Winddruk: 65 mm. WK.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 15 februari 2011.

De samenvoeging van de protestantse gemeente in Noordwolde en de protestantse gemeente in Steggerda, Vinkega en De Hoeve tot protestantse gemeente Lindestreek te Steggerda (Friesland) is een feit. Zondag werd het samengaan gevierd. De gemeente telt zo’n 600 leden. Op 27 januari werd de fusieakte getekend bij de notaris, werden de protestantse gemeente Noordwolde en de protestantse gemeente Steggerda, Vinkega en De Hoeve opgeheven en kreeg de gemeente de nieuwe naam Lindestreek te Steggerda.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur