Handelingen

Nijega, Kommisjewei 72 - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (1948 - 2004)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
Gemeente : Smallingerland
Plaats : Nijega
Adres : Kommisjewei 72
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1948
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status :
Geschiedenis

Schuur 1920, verbouw 1965 (Opeinde) bg 2004.

Ingaande 1 januari 2004 zijn de GKV van Drachten-noord (de Fontein) en de GKV van Nijega (kerk aan de Kommisjewei 72) samengevoegd. De Fontein wordt de centrale kerk. De kerk in Nijega-Opeinde wordt te zijner tijd afgestoten. (51-04)