Handelingen

Nieuwpoort, Binnenhaven 21 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Liesveld
Plaats : Nieuwpoort
Adres : Binnenhaven 21
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 16 e
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
Ned. Herv. Kerk.

Driebeukige PSEUDOBASILIEK (XVI A) met vijfzijdig gesloten koor en smalle kooromgang.

De drie beuken en de omgang onder een hoge kap.

Ingrijpende vernieuwingen in 1774, toen ondermeer de toren werd afgebroken en door een nieuwe westgevel, waarboven open koepeltorentje, vervangen. De kerk werd hersteld in 1842-'43.

Inwendig slanke zuilen; over de rijzige middenbeuk een houten tongewelf met trekbalken en over de zijbeuken en omgang halve tongewelven.

Goede inventaris: preekstoel in Lod. XVI-achtige vormen (1842); doophek (XVII B) met voorzangerslezenaar (XVIII A); mooi gesneden herenbank (1652); drie koperen kronen (XVIII ?); grafbord (1679); verscheidene grafzerken (XVII-XVIIIa). Klokkenstoel met klok van H. Meurs, 1605, diam. 67,3 cm.

<Gallery> Afbeelding:Nieuwpoort N.H.Kerk (1).jpg Afbeelding:Nieuwpoort N.H.Kerk 1420.jpg <Gallery>