Handelingen

Nieuw Wehl, Nieuw Wehlseweg 18 - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Doetinchem
Plaats: Nieuw Wehl
Adres: Nieuwe Wehlseweg 18
Postcode: 7031HW
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Geerts, Th.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk Monument


Geschiedenis

Eenvoudige neoromaanse kerk met dubbeltorenfront.

In 1921 werd een actiecomité opgericht dat ijverde voor de oprichting van een eigen kerk in Achter-Wehl. Parochianen moesten tot dan toe te voet over zandwegen die 's zomers stoffig en 's winters modderig waren, soms twee keer op een zondag, naar de kerk in Wehl en dat wilden ze veranderen. In 1922 gaat er een brief naar een kennelijk vermogende kapelaan met de vraag of deze de bouw van een kerk wil financieren. Er is inmiddels wel een bedrag van f. 11.000,-- ingezameld. Maar de vicaris generaal van het bisdom vindt het verzoek uit Wehl maar niks. Of een kapelaan met vermogen daar maar eventjes een kerk en een pastorie wil bouwen. 't Is om te lachen'. De kerk komt er uiteindelijk toch en de parochie van Nieuw-Wehl werd opgericht op het feest van Sint Jozef in 1925 en toegewijd aan Maria, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Tien jaar na voltooiing van de kerk werd Achter-Wehl Nieuw-Wehl.

  • 2017 Besloten is om de kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum te gaan sluiten. Dat betekent dat voor Pasen 2018 in betreffende kerken de laatste weekendviering zal zijn en dat binnen 2 jaren de deur van de kerk definitief op slot gaat. De kerken die vooralsnog openblijven (Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam) krijgen een bestemming voor de gehele parochie.
  • 2019 - Begin september zijn de laatste stappen gezet voor de concrete onttrekking aan de eredienst van vijf kerkge-bouwen. Dit betreft Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Braamt en Stokkum. De buitengebruikstelling van de kerk van Kilder verkeert nog in een andere fase.
  • 2020- Elver, de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Nieuw-Wehl, heeft de kerk, de pastorie en het parochiehuis van de Gabriël parochie overgenomen. De kerk gaat in de toekomst mogelijk dienen als onderkomen voor dagbesteding voor de mensen van Elver.

Gebouwomschrijving SKKN

Van oudsher was het dorp Nieuw-Wehl bekend als het buurtschap Achterwehl, gelegen in de noordwesthoek van de gemeente Wehl. De bewoners van dit buurtschap gingen ter kerke in de Martinuskerk te Wehl. Omstreeks 1921 ontstaan de eerste plannen voor de bouw van een eigen kerk in Achterwehl. Er wordt een actiecomité opgericht dat zich tot het bisdom wendt, waarna er wordt gestart met het inzamelen van de benodigde financiën. Het kerkbestuur van de Martinusparochie te Wehl zegt een bedrag van ca. fl. 14.000 toe voor de bouw van haar dochterkerk. Henricus van Ooijen, kapelaan van de Martinusparochie, wordt de bouwpastoor van de nieuw te bouwen kerk. Van Ooijen koopt een perceel gelegen naast de lagere school. Deze school was in 1914 gebouwd als openbare school, maar werd in 1923 overgedragen aan het R.K. kerkbestuur te Wehl. Kerk en pastorie werden gebouwd naar ontwerp van Th. J. Geerts uit Zevenaar. Hij bouwde een neo-romaanse pseudobasiliek met een westwerk met twee torens. Het werk werd gegund aan de aannemer Jos Neijenhuis uit Arnhem voor een bedrag van fl. 69.845,-. Men startte de bouw in 1924 en op dinsdag 17 maart 1925 werd de kerk plechtig geconsacreerd door mgr. Henricus van de Wetering. In 1933 werd de naam Achterwehl bij gemeentebesluit veranderd in Nieuw-Wehl. Tijdens het pastoraat van H. Platenkamp (1960-65) wordt het interieur van de kerk in licht kleuren overgeschilderd en werden diverse beelden uit de kerk verwijderd. Omstreeks deze tijd werd ook het hoogaltaar afgebroken, het priesterkoor vergroot en het tabernakel verplaatst naar het Maria-altaar. In het begin van de jaren tachtig ontstaat er een nauwere samenwerking met de parochies te Wehl en Kilder. In 1983 wordt dit aangevuld met Beek en in 1997 met Zeddam en Braamt. In 1999 wordt voor dit parochieverband Wehl 1 pastoor benoemd (pastoor Tervoort).

Pastorie

In dezelfde tijd gebouwd als de kerk (1924-25), en eveneens naar ontwerp van Th.J. Geerts. De pastorie wordt nu niet meer bewoond, maar doet dienst als parochiecentrum.

Processiepark:

Schuin tegenover de kerk (Nieuwe Wehlseweg) ligt een processiepark oorspronkelijk daterend uit 1936. Eind 2004 is men begonnen het park helemaal op te knappen en de renovatie is nog niet geheel voltooid. Vooraan, grenzend aan de weg, staat een Mariakapel met rustaltaar en een stenen Mariabeeld (Moeder van de Vrede). Parallel aan de weg staan 12 taxusboompjes (ze symboliseren de 12 apostelen). Achteraan ligt een heuvel met een -nieuw geplaatst- ijzeren prieel. Het prieel is nog niet voltooid. Er wordt een rozentuin omheen aangelegd en er zal een monument worden geplaatst ter nagedachtenis aan het 75-jarig bestaan van de parochie in het jaar 2000. In de bekroning van het prieel zijn de woorden 'Anno Domini 2000' uitgespaard. Wellicht was oorspronkelijk op deze heuvel een Calvariegroep geplaatst (verdwenen bij het eerdere opknappen van het park in 1983?) Om het prieel heen loopt een cirkelvormig pad. Dit pad wordt doorsneden door slingerpaden.

Kerkhof

Ligt niet bij de kerk, maar iets verderop in het dorp (Nieuwe Kerkweg). Het kerkhof is omstreeks 1925 geopend. De ingang van de begraafplaats bestaat uit een smeedijzeren hek met twee gemetselde dwarsstaande vierkante zuilen afgedekt met een hardstenen driehoekige kap. De originele poort is eind vorige eeuw afgebroken en vervangen door de huidige. Het kerkhof is een rechthoekig terrein met achteraan een Golgothaheuvel met daarop een houten kruis. Aan de voet van de heuvel drie zwart marmeren priestergraven (H. van Ooijen, J.L.M. de Wit en H.G.W. Hoeben). Voor deze graven een rond plein waar in het klinkerpatroon het Christusmonogram XP is verwerkt. Rechts hiervan staan een drietal oude (verplaatste) grafmonumenten uit 1926 en 1930 (zie foto's). De bijbehorend graven zijn geruimd.

Zusterhuis

Via pastoor van Ooijen kwamen in 1933 de zusters van de Congregatie van Julie Postel naar Wehl. Zij verzorgden het meisjesonderwijs. In hetzelfde jaar werd het zusterhuis gebouwd naar ontwerp van Clemens Hardeman uit Oldenzaal. In 1963 namen de zusters de zorg voor gehandicapten op zich. In dat kader werd het gebouw overgedragen aan de St. Jozefstichting in Den Bosch. In 1970 verlaten de laatste zusters het zusterhuis. Het huis is nog steeds in gebruik voor gehandicaptenzorg en draagt de naam Fatima.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur