Handelingen

Nes, Kleasterwei 10- Klokkenstoel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Provincie: Friesland
Gemeente: Heerenveen
Plaats: Nes (Heerenveen)
Adres: Kleasterwei 10
Postcode:
Jaar ingebruikname:  ?
Architect:
Huidige bestemming: klokkenstoel
Monument status:

Geschiedenis

De klokkenstoel staat op een hoge terp. De terp is een restant van een veel grotere terp, waarop een klooster heeft gestaan. Dit werd in 1228 gesticht door een Duite orde. Deze orde was door Duitse ridders opgericht nadat ze op kruisvaart naar Palestina waren geweest. Het klooster te Nes had een hospitaalfunctie en stond onder leiding van een commandeur. Deze had veel macht. Er behoorden zes omliggende parochiekerken tot het klooster. Het bezat ca. 600 ha. landerijen en lag op een belangrijk kruispunt van weg en water De enige weg vanaf het noorden kruiste hier de Boorn. Het klooster bezat veer- en tolrechten en werd bevolkt door mannen en vrouwen. Na de reformatie werd het in 1580 overgedragen aan de provincie Friesland. Het raakte in verval. Vermoedelijk is de terp in 1830 afgegraven. De terpmodder had toen waarde als bemesting van landbouwgrond. In de terp werd een Romaans koperen wierookvat gevonden dat berust in het Fries Museum te Leeuwarden. Op de begraafplaats vindt men nog brokstukken van een oud-commandeurszerk. Deze werd opgegraven bij het vernieuwen van de klokkenstoel in 1907.

Klokkenstoel op kerkhof met luidklok uit 1950.

Afbeeldingen