Handelingen

Naaldwijk, Anjerlaan 4 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki

Versie door Marc (overleg | bijdragen) op 10 apr 2024 om 10:27 (→‎In de media)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Westland
Plaats: Naaldwijk
Adres: Anjerlaan 4
Postcode: 2671KJ
Sonneveld-index: 02697
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Harmelen, J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Wederopbouwkerk zonder toren. Na oplevering in 1959 bevatte het kerkgebouw 140 zitplaatsen. Uitbreidingen in 1980 tot 196 zitplaatsen En in 2000 tot zitplaatsen 213 zitplaatsen.

Orgel

In 1966 wordt er een tweedehands pijp- orgel in het kerkgebouw geplaatst van de firma A. Nijsse. In 1974 wordt het orgel vervangen door een Johannus- orgel

In de media

  • Uit: De Saambinder d.d. 14 -07-2022

Gereformeerde Gemeente Naaldwijk 75 jaar

Op 31 juli 2022 is het 75 jaar geleden dat de Gereformeerde Gemeente van Naaldwijk werd geïnstitueerd.

Vanaf 1936 werden er in ’s-Gravenzande leesdiensten belegd, nadat er bij verschillenden onvrede was ontstaan over de prediking in de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk. Gaandeweg ontstond de behoefte om ook in Naaldwijk diensten te beleggen en door leden uit Naaldwijk werd meermalen een beroep gedaan op de moedergemeente van Den Haag om ook in Naaldwijk een afdeling (aangeduid als ‘station’) op te richten.

In een terugblik naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de gemeente Naald- wijk in 1997, geschreven door ouderling C. IJzelenberg, werd opgemerkt dat, indien de huidige vervoersmiddelen destijds zouden hebben bestaan, de gemeente Naaldwijk er waarschijnlijk niet zou zijn geweest. In die tijd was het een hele opgave om zomer en winter lopend of per fiets naar ’s-Gravenzande te gaan.

De eerste aantekeningen uit het eerste Naaldwijkse ledenboek dateren van 20 februari 1940. De notulen van de eerste kerkenraadsvergadering van 1 april 1940 vermelden dat er toen 21 belij- dende leden en 26 doopleden waren. Bij de instituëring op 31 juli 1947 waren deze aantallen gegroeid tot 31 leden en 54 doopleden.

Na de instituëring kwam de gemeente jarenlang samen in een kleuterschool. Op 15 december 1959 werd het huidige kerkgebouw aan de Anjerlaan in gebruik genomen. Daarbij ging de consulent, ds. K. de Gier, voor. Belangrijke onderdelen van het interieur, zoals de banken, de preekstoel, de katheder, het doopvont en de banken werden eigenhandig ver- vaardigt door ouderling A. de Bruin. Deze onderdelen zijn anno 2022 nog steeds in gebruik. Het kerkgebouw werd wegens de groei van de gemeente tweemaal uitgebreid: in 1980 en in 2000. De architect, gemeente- lid D. van der Kooij, sprak met de laatste verbouwing de hoop uit dat wegens verdere groei rond 2020 een volgende verbouwing noodzakelijk zou zijn. Juist rond 2000 werd met een aantal van in totaal 186 het hoogste aantal leden en doopleden in de geschiedenis van onze gemeente bereikt. Daarna volgde een teruggang. De afgelopen jaren is het ledenaantal redelijk stabiel rond de 150 leden en doop- leden samen.

De gemeente kent een vrouwenvereniging ‘Bid en Werk’. Bij het verenigingsleven wordt voor het overige samengewerkt met de gemeente ’s-Gravenzande. Diverse leden uit Naaldwijk zijn lid van een jeugd- vereniging of van de zangvereniging van onze zustergemeente in het Westland. De weekdiensten worden zo afgestemd met ’s-Gravenzande dat er elke week in een van beide gemeenten een weekdienst wordt gehouden.

De gemeente is tot nu toe steeds vacant geweest. Al vele jaren wordt tweemaal per jaar een beroep uitgebracht.

In 75 jaar is veel veranderd. Slechts enkelen van wie de namen bij de instituëring in het ledenboek voorkwamen, zijn nog in leven. ‘Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is’ (1 Petr. 1:24 en 25). Naar wij mogen geloven heeft dat Woord in de achterliggende 75 jaar kracht mogen doen in zondaars harten. En de Heere gaat nog door met Zijn werk. ‘Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden’ (Ps. 72:17a).

Op zondag 28 augustus 2022 zal tijdens de avonddienst, waarin ds. P. Mulder hoopt voor te gaan, aandacht worden geschonken aan het 75-jarig bestaan van de gemeente.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur