Handelingen

Montfoort, Korte Kerkstraat 5 - Grote- of St. Janskerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Regel 80: Regel 80:
 
; Hoofdorgel.
 
; Hoofdorgel.
  
Het hoofdorgel is rond 1765 door een onbekende Zuid-Nederlandse orgelmaker, wellicht door Louis d'Heij uit Antwerpen. De oorspronkelijke plaats waar het stond, is niet bekend. In 1904 wordt het door M. Vermeulen (Woerden) overgeplaatst naar Montfoort. De dispositie wordt dan gewijzigd en een nieuwe orgelkas en frontpijpen gemaakt. Ook de balg wordt vernieuwd. In 1982 restaureert de firma Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) het instrument en reconstrueert de dispositie. In 2002 wordt het orgel door hen uitgebreid met een zelfstandig pedaal.
+
Het hoofdorgel is rond 1765 door een onbekende Zuid-Nederlandse orgelmaker, wellicht door Louis d'Heij uit Antwerpen.Over het algemeen wordt aangenomen dat Delhaye de bouwer is geweest. De oorspronkelijke plaats waar het stond, is niet bekend. In 1904 wordt het door M. Vermeulen (Woerden) overgeplaatst naar Montfoort. De dispositie wordt dan gewijzigd en een nieuwe (gebruikte) orgelkas en frontpijpen gemaakt. Ook de balg en het regeerwerk worden vernieuwd. In 1982 restaureert de firma Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) het instrument en reconstrueert de dispositie. Adviseur was Hans van der Harst. In 2002 wordt het orgel door hen uitgebreid met een zelfstandig pedaal.(adviseur Jan Jongepier)
  
 
; Dispositie
 
; Dispositie

Versie van 3 mrt 2010 om 16:21


Algemene gegevens
Genootschap : Hersteld Hervormde Kerk / PKN Hervormd
Gemeente : Montfoort
Plaats : Montfoort
Adres : Korte Kerkstraat 5
Provincie : Utrecht
Jaar ingebruikname : 16 e
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Grote- of St. Janskerk
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 04166


opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.
opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.
opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.
opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.
opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.
opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.
opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.


Geschiedenis

Hervormde Kerk. Grote laatgotische kruiskerk met pseudo-basilicaal schip en slanke toren, omstreeks 1500. Kerk herbouwd na brand van 1639 door blikseminslag. Herbouw in 1639 voltooid, dat kon worden bekostigd door verkoop van landerijen van de kerk. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk van Vlaamse factuur uit tweede helft 18de eeuw. Het instrument is opgesteld in een kas van M. Vermeulen uit 1904. Klokkenstoel met klok van W. Both en E. van der Arck, 1630, diam. 148 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, circa 1920.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 9 januari 2007.

De hersteld hervormde gemeente van Montfoort heeft zondag twee kerkdiensten belegd in de Grote Kerk in Montfoort. De diensten werden gehouden om 12.00 en 16.00 uur. Dat heeft kerkvoogd A. Belo desgevraagd bevestigd.

Net voor de kerstdagen vond de hhg een onderkomen in een bedrijfshal in Linschoten. De gemeente Montfoort had de hhg namelijk verboden nog langer kerkdiensten te organiseren in een tot kerk omgebouwde bedrijfshal aan de Mosterdmolenweg. De gemeente had de kerk een dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag dat er een kerkelijke activiteit in deze hal wordt georganiseerd.

Eerder had de sporthal in Montfoort laten weten dat ook daar geen kerkdiensten belegd konden worden in verband met problemen met de gebruikersvergunning. Ook is de sporthal niet iedere zondag beschikbaar voor kerkdiensten vanwege sportactiviteiten.

De gemeente Montfoort had eerder bij de rechter gezegd dat de hhg wel kerkdiensten in de sporthal kon beleggen en daarom niet langer in de bedrijfshal aan de Mosterdmolenweg hoefde te kerken.

Volgens Belo zal de hhg ook de komende zondagen in de Grote Kerk samenkomen. Deze is eigendom van de hervormde gemeente, die daar ook haar diensten belegt. Er zal de komende tijd met de hervormde gemeente verder overlegd worden over de aanvangstijden van de kerkdiensten, aldus Belo.

Persbericht PKN 28 september 2007.

In Montfoort hebben 367 leden van de hervormde gemeente aangegeven te zijn toegetreden tot de Hersteld Hervormde Kerk. 975 leden hebben aangegeven lid te willen blijven van de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland. De nu getroffen voorziening houdt onder meer in dat beide gemeenten het hervormde kerkgebouw gaan gebruiken, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het kerkgebouw blijft in eigendom bij de hervormde gemeente. Ook kunnen de hersteld hervormden indien gewenst gebruik maken van het verenigingsgebouw. Verder draagt de hervormde gemeente kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen over aan de hersteld hervormde gemeente.

Orgels

Hoofdorgel.

Het hoofdorgel is rond 1765 door een onbekende Zuid-Nederlandse orgelmaker, wellicht door Louis d'Heij uit Antwerpen.Over het algemeen wordt aangenomen dat Delhaye de bouwer is geweest. De oorspronkelijke plaats waar het stond, is niet bekend. In 1904 wordt het door M. Vermeulen (Woerden) overgeplaatst naar Montfoort. De dispositie wordt dan gewijzigd en een nieuwe (gebruikte) orgelkas en frontpijpen gemaakt. Ook de balg en het regeerwerk worden vernieuwd. In 1982 restaureert de firma Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) het instrument en reconstrueert de dispositie. Adviseur was Hans van der Harst. In 2002 wordt het orgel door hen uitgebreid met een zelfstandig pedaal.(adviseur Jan Jongepier)

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Montre 8' - Bourdon 8' - Prestant 4' - Flûte 4' - Nazard 3' - Doublette 2' - Sexquialter 1⅓' 2 r. - Fourniture 1' 5 r. - Cornet 8' 5 r. sup. - Trompette 8' (1982) - Clairon 4' - Voix humaine 8'.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Bourdon 8' - Prestant 4' - Flûte 4' - Nazard 3' - Doublette 2' - Tierce 1 3/5' (1982) - Cornet 2⅔' 3 r. sup. (1982) - Cromhorne 8' (1982) - Tremblant.
  • Pedaal: Soubasse 16' - Flûte 8' - Flûte 4' - Bombarde 16' - Trompette 8'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Toonhoogte: a1 = 412 Hz. Winddruk: 82 mm. WK.

Koororgel.

Het koororgel is in 1991 gebouwd door P. Bakker (Nijkerk).

Dispositie
  • Manuaal: Holpijp 8' bas/discant - Fluit 4' bas/discant - Quint 3' bas/discant - Octaaf 2' bas/discant - Terts 1 3/5' discant - Octaaf 1' bas/discant.
  • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)

Afbeeldingen

exterieurs


interieurs