Handelingen

Midwolde, Hoofdstraat 134 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki

Versie door Cube (Overleg | bijdragen) op 28 apr 2011 om 21:06 (Afbeeldingen)


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Hervormd
Gemeente : Leek
Plaats : Midwolde
Adres : Hoofdstraat 134
Provincie : Groningen
Jaar ingebruikname : 12 e
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Ned. Herv. Kerk
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer : 01033


Geschiedenis

Herv. Kerk en toren op kerkhof. Bakstenen kerkgebouw waarvan het schip aan de noordzijde nog romaanse kleine rondgesloten vensters heeft; 13de eeuws koor, later rechtgesloten. Hoge slanke zadeldaktoren. In de kerk rijkgesneden preekstoel uit 1711 met achterschot, trap en klankbord, benevens lezenaar en zandloperhouder; koperen doopschaal uit 1680 in ringvormige houder; gesneden kerkzakbord; twee gezangborden; fraaie avondmaalstafel; hooggestoelte uit 1660; portaal met vazen en opzetstuk waarin monogram; midden 17de eeuws orgel met 17de eeuwse vleugels gemaakt door L. Eeckmans en ca 1657 vermaakt door Andreas de Mare en balcon waarop lezenaar. Twee rouwborden en zes rouwkassen. Grafmonument voor Anna van Eusum en haar twee echtgenoten von Irn- en Knyphausen, door R.Verhulst en B. Eggers, 1664 en 1714. Mechanisch torenuurwerk, 1911.

De zeer fraaie preekstoel uit 1711 in de NH kerk is voorjaar 2005 geheel gerestaureerd. (54-05)

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 26 December 1898.

M.H. van 't Kruys, te Groningen, schrijft in de laatste aflevering van het „Weekblad voor Kunst en Letteren": Te Midwolde (prov. Groningen) staat een kerk, welke zeker de moeite van een tochtje er heen loont. Niet alleen dat in de Herv. kerk aldaar het zeer bezienswaardig groot monument der Von Knipphausen's staat (een afgietsel van dit grootsche werk bevindt zich in het Rijksmuseum), niet alleen dat de preekstoel met zeer kunstvol snijwerk en beeldhouwwerk is versierd, ook het kleine orgel is een zeldzaam overblijfsel uit vroeger tijd. Het orgeltje is besloten in een kast van fraai eikenhout, helaas door verf verknoeid; het beeldhouwwerk is zeer geschonden, maar toont toch duidelijk sporen van kunst. De orgeldeuren zijn blijkbaar overgeschilderd na de Hervorming, het inwendige is eveneens veranderd, maar de aanleg is dezelfde gebleven; het is nog geheel een werkje, in de constructie der 16e eeuw gebouwd. De registertrekkers zijn niet op zij van het klavier, maar aan de beide zijden van de orgelkast aangebracht en bestaan uit lange ijzeren staven. De windtoevoer geschiedt door een balg en wordt aangebracht door het trekken aan een touw. De pijpen zijn nog uit de hand versierd. Kortom, de orgelkenner zal hier nog vele wetenswaardigheden vinden, welke hij elders vergeefs zal zoeken. De dispositie van het kleine orgel is als volgt: prestant 4, holpijp 8, speelfluit 4, fluit 4, quint 3 en woudfluit 2 voet.


Afbeeldingen

ExterieurInterieur

<gallery> Afbeelding:Midwolde Herv kerk graftombe.jpg Afbeelding:Midwolde.NH kerk.orgel.jpg Afbeelding:Midwolde.NH kerk.preekstoel.jpg Afbeelding:Midwolde N.H.Kerk-Kansel.jpg Afbeelding:01033 Midwolde PKN. vm.NH.Kerk 12e Hoofdstraat 134 Gron. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (8).jpg|foto. avd. Kerkenverzamelaar. Afbeelding:01033 Midwolde PKN. vm.NH.Kerk 12e Hoofdstraat 134 Gron. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (7).jpg|foto. avd. Kerkenverzamelaar. Afbeelding:01033 Midwolde PKN. vm.NH.Kerk 12e Hoofdstraat 134 Gron. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (3).jpg|foto. avd. Kerkenverzamelaar. Afbeelding:01033 Midwolde PKN. vm.NH.Kerk 12e Hoofdstraat 134 Gron. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (9).jpg|foto. avd. Kerkenverzamelaar. <Gallery>