Handelingen

Maasbommel, Raadhuisdijk 44 - Lambertus

Uit Reliwiki

Versie door (Overleg) op 1 jun 2008 om 18:57
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : West Maas en Waal
Plaats : Maasbommel
Adres : Raadhuisdijk 44
Provincie : Gelderland
Jaar ingebruikname : 1868
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Lambertus
Architect : Dijk, C. van
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
Inleiding

De R.K. KERK, toegewijd aan de H. LAMBERTUS, is een in 1868-1869 naar een ontwerp van architect C. van Dijk gebouwde, neogotische basiliek met toren, staande aan de Raadhuisdijk op de hoek van de Kerkstraat. De kerk bestaat uit een driebeukig, basilicaal schip met de lengte-as in noord-zuid richting, zodanig dat het priesterkoor naar het noorden is gewend en de toren met de ingangsgevel naar het zuiden is gericht. Het voorplein voor de kerk wordt omsloten door een bakstenen muur.

Aan het kerkinterieur is met name in de jaren zestig van de twintigste eeuw nogal wat gewijzigd door verwijdering of demontage van de oorspronkelijke meubilering. Zijaltaren en preekstoel zijn verwijderd; het hoogaltaar werd versoberd en de afkomende beelden kregen verspreid een plaats. De communiebank werd versneden. Toch bezit het kerkgebouw een aantal goede specimina van voornamelijk laat 19de-eeuwse beelden en mobilia. Ook het ORGEL valt onder de bescherming.

Omschrijving

De neogotische kerk heeft een basilicale opzet en is gebouwd op een rechthoekig grondplan met een vijfachtste afgesloten koor aan de noordzijde en een uitspringende, vierkante toren aan de zuidzijde. In de oksel tussen koor en zijbeuk ligt aan de westzijde een lage uitbouw onder een lessenaardak.

De kerk is opgetrokken in baksteen. Natuursteen is toegepast voor de venstertraceringen, afzaten, dekplaten, cordonlijsten en de bekronende torenonderdelen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een uitgemetselde plint. Onder de dakrand van het schip is een boogfries uitgemetseld en onder de dakrand van het schip een decoratieve lijst. Het schip heeft een zadeldak met toelopende dakschilden van het koor. Lessenaardaken dekken de zijbeuken. De dakkapellen zijn voorzien van een klein wolfeind. De dakvlakken zijn gedekt met leien in Maasdekking.

De symmetrische VOORGEVEL bestaat uit de naar voren gebouwde toren op een vierkante plattegrond. De gevelvlakken ter weerszijden van de toren vormen de rechte afsluiting van de zijbeuken. De TOREN bestaat uit vier geledingen met blinde spaarvelden, spitsboogvormige vensters en groepen van drie spitsbogige galmgaten. De toren wordt geschoord door overhoekse steunberen en aan de westkant geflankeerd door een polygonale traptoren. Op de begane grond heeft de toren zowel in de voorgevel als in de zijgevel ingangen. Het torenlichaam is bekroond door een ingesnoerde spits, waarvan de voet schuilgaat achter topgevels met een trapsgewijs opklimmend fries.

De LINKERZIJGEVEL toont de vijf travee