Handelingen

Lichtenvoorde, Rapenburgsestraat 23 - Bonifatius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bonifatius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Oost Gelre
Plaats: Lichtenvoorde
Adres: Rapenburgsestraat 23
Postcode: 7131CV
Inventarisatienummer: 11776
Jaar ingebruikname: 1913
Architect: Wolter te Riele (1867 - 1937)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Grote late neogotische kerk met hoge toren.

Gebouwomschrijving SKKN

Het huidige kerkgebouw dateert uit 1912-1913 en werd gebouwd naar plannen van Wolter te Riele (1867 - 1937); leerling van P.J.H. Cuypers) uit Deventer. Bouwpastoor was Thomas Henricus Sanders (1904-1918). Op 23 januari 1912 vond de aanbesteding voor de bouw van de kerk en bijbehorende school plaats. De laagste inschrijver was de fa. Jansen en Van Vilsteren uit Zwolle.

Op 26 aug. 1913 werd de kerk geconsacreerd door Mgr. H. van de Wetering. In de jaren daarna vonden er verschillende veranderingen in het interieur plaats. Onder pastoor Dominicus van den Berk (1925-1930) werd de kapel waarin de klokken worden geluid (ten noorden van de ingang) ingericht als devotiekapel. In dezelfde jaren, op 22 augustus 1927, werd er centrale verwarming aangelegd in de kerk.

Naar aanleiding van het Tweede Vaticaanse Concilie werd er in 1964 een celebratie-altaar geplaatst (met het gezicht naar de mensen toe), bovendien werd de verlichting gemoderniseerd en een nieuwe geluidsinstallatie aangebracht.

In 1965 werd kapelaan Frumentius Keverkamp ofm benoemd tot bouwpastoor van een nieuw te bouwen kerk voor een tweede parochie te Lichtenvoorde. De nieuwe parochie werd toegewijd aan de H. Ludger, en de bijbehorende kerk werd in 1967-1969 gebouwd, naar ontwerp van architect G. Schouten te Lievelde.

In 1977 werd de St. Bonifatiuskerk grondig gerestaureerd. Op 10 en 11 november 1977 was Lichtenvoorde zeer gul tijdens de veiling 'Schoon Schip'. De opbrengst bedroeg ruim f. 58.000,-. Het schilderwerk werd uitgevoerd door fa. van de Wal uit Vorden.

Door de terugloop van het aantal kerkgangers kwam er per 1 januari 1978 een fusie tot stand tussen de St. Bonifatius- en de St. Ludgerparochie. Deze laatste kerk werd in februari 1999 aan de eredienst onttrokken. Het grootste deel van de inventaris van de St. Ludgerkerk bevindt zich nu in de St. Bonifatiuskerk.

Een laatste belangrijke interieurverandering vond plaats in de jaren 1980. Er werden toen diverse -antieke- beelden aangeschaft bij de firma Fluminalis, toen nog gevestigd in Batenburg.

De eerste pastorie werd op eigen kosten gebouwd door pastoor te Welscher (1732-1761). Op 15 juli 1857 vond de aanbesteding van een nieuwe pastorie plaats. Laagste inschrijver was Vundelink voor fl. 6690,-. In het jaar 1868 brand deze pastorie af en werd, 'meer achterwaarts van de straat' herbouwd. In 1923 wordt er een nieuwe, de huidige, pastorie gebouwd (Rapenburgsestraat 21) naar ontwerp van J.H. Hogenkamp. De bouw werd begroot op fl. 28.600,-.

In 1828 werd de R.K. begraafplaats aangelegd (niet geïnventariseerd). Deze werd in hetzelfde jaar ingezegend door pastoor Gerritsen. In 1867 werd het kerkhof vergroot en in 1890 werd het lijkenhuisje gebouwd. Een jaar later werd er nog een stuk grond aangekocht, gelegen tussen de weg die naar het kerkhof voerde en de aangrenzende weilanden. Vijf jaar later, in 1896, werd er een priestergraf gemetseld. Ook werd een ijzeren Christusbeeld aan de achterzijde van de kapel geplaatst. Begin 1950 werd er een nieuw kruis op het kerkhof geplaatst. In 1978 is er wederom grond bijgekocht voor uitbreiding van het kerkhof.

Vroegere kerken

Van oudsher behoorde Lichtenvoorde kerkelijk tot Groenlo. Er was wel een kapel in Lichtenvoorde, maar deze was onderhorig aan Groenlo. Tijdens de hervorming bleef de bevolking grotendeels katholiek. De oude kapel werd overgedragen aan de protestanten en de katholieken werden gedwongen in woonhuizen, stallen en schuren de mis te vieren. In 1672 viel de Franse koning Lodewijk XIV in verbond met de bisschoppen van Keulen en Münster ons land binnen. Op 9 juni gaf Groenlo zich over aan Christoph Bernard van Galen, de Prins-Bisschop van Münster. De R.K. godsdienstvrijheid werd tijdelijk hersteld en bij acte van 29 september 1672 werd de parochie Lichtenvoorde officieel opgericht.

In het voorjaar van 1674 moest de Prins-Bisschop het veld ruimen en waren de katholieken weer gedwongen om elders ter kerke te gaan. De meeste gingen naar de kerk in Zwillbrock (Duitsland) of naar de Kreuzkapelle, even over de grens bij Aalten. Niet veel later werd in het geheim de mis opgedragen in de boerderij 'De Katerhorst', gelegen onder Zieuwent. Latere pastoors resideerden meestal op het kasteel te Harreveld. Pastoor Henricus Silvolt (1678-ca. 1702) bouwde een kapel bij zijn huis in Lichtenvoorde waar de mis gevierd kon worden. Hiermee nam de parochie in Lichtenvoorde weer een aanvang. Pastoor Rutger te Welscher (1732-1761) deed later dienst in een 'strooien kerk', een schuur met een strooien dak. In 1819 werd er, onder pastoor Johannes Henricus Westerman, (1805-1823) een kerkje gebouwd naar ontwerp van de Arnhemse architect Van Waaijen. Deze kerk werd op 14 dec. 1819 ingewijd. Vanaf 1856 werd de zielzorg te Lichtenvoorde toevertrouwd aan de paters Franciscanen, als vergoeding voor de opheffing van hun statie te Leeuwarden. Deze situatie duurde voort tot 1979, toen Huub de Wit ofm afscheid nam van de parochie te Lichtenvoorde. Momenteel wordt de parochie bediend door de Maristenpater B. Jeurink.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Jos H. Vermeulen in 1927. Oorspronkelijk stond het orgel in het koorgedeelte van de kerk. In 1951 is het orgel verplaatst naar de koorzolder, door firma Elbertse.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur