Handelingen

Leeuwarden, M.H. Trompstraat 68 - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (1952 - 1964): versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging