Handelingen

Leeuwarden, Doelestraat 8 - Noorderkerk (1889 - 2004)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland
Gemeente : Leeuwarden
Plaats : Leeuwarden
Adres : Doelestraat 8
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1889
Huidige bestemming : Congrescentrum
Naam kerk : Noorderkerk
Architect : Groot. W,C
Monument-status :
Inventarisatienummer : 09224 14278


Geschiedenis

Deze kerk ligt op het binnenterrein van de Fryske Akademy tussen de bebouwing van de Grote Kerkstraat en de Groeneweg en is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

In 1889 gebouwde Gereformeerde kerk en als zodanig in gebruik geweest tot 1964. Daarna overgegaan naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt die tot 2004 van deze kerk gebruik heeft gemaakt en toen is verhuisd naar de nieuwe kerk de Morgenster aan het Vrijheidsplein.

In 2004 is de kerk gekocht door de Fryske Akademy die het heeft verbouwd tot het congrescentrum It Aljement.


Afbeeldingen

Exterieur