Handelingen

Kraggenburg, Noordermeent 2 - Johannes de Doper (1951 - 2014)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Kraggenburg, Noordermeent 2 - Johannes de Doper)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johannes de Doper
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Kraggenburg
Adres: Noordermeent 2
Postcode: 8317AA
Sonneveld-index: 00063
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: Froger, J.H.
Huidige bestemming: inbouw appartementen
Monument status: geen

Geschiedenis

De aanbesteding van de kerk vindt plaats op vrijdag 19 mei 1950 te Utrecht onder leiding van de heer J. Starmans van het aartsbisdom en architect van de kerk prof. Ir. J.H.Froger te Delft. Het wordt gegund aan de heer A. ten Den te Deventer voor de som van f. 145.400,-.

Zaterdag 24 juni 1950, op het feest van St. Jan de Doper, patroonheilige van de parochie, wordt het kerkterrein ingezegend en de eerste spade in de grond gestoken door de pastoor, in het bijzijn van vele parochianen.

Er worden 80 heipalen voor de fundering geslagen door R. Hylkema, parochiaan te Ens. Op zaterdag 9 september 1950 zijn de muren tot op manshoogte opgetrokken, zodat op deze dag de eerste steen kan worden gelegd door monseigneur Th. Huurdeman, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht. Monseigneur Huurdeman verricht de eerste steenlegging en er wordt een oorkonde met tekst geplaatst in een loden koker. Eind november 1950 is men zover dat het dak geplaatst kan worden. Metselaars en timmerlieden helpen om het dak dichtgetimmerd te krijgen, het weer zit niet mee, het regent voortdurend. De kerkelijke inwijding vindt plaats op zondag 29 april 1951. Deze plechtigheid wordt verricht door monseigneur Huurdeman.

Ongeval

Op 8 december 1950 was het werk klaar en de bouwvakkers gingen, al laat geworden, op weg naar huis. Deze dag werd echter een rampdag. Vrijdagavond gaan de bouwvakkers op weg naar hun gezinnen in Drente en kiezen een veilige weg, niet over Hoogeveen langs de kanalen, maar over Beilen. En juist daar, bij mistig weer en op een gladde weg, rijden zij door de leuning van de brug over het Linthorst-Homankanaal en storten in het water. Alle zes mensen verdrinken.

Gebouw

De kerk heeft een romaanse bouwstijl, deze stijl wordt gekarakteriseerd door kleine rondboogvensters. De muren zijn doorgaans dik. De romaanse bouwstijl is indirect gebaseerd op de bouwstijl van de Romeinen. Feitelijk komt zij voort uit de Karolingische stijl, waarin principes uit de Romeinse architectuur werden herontdekt. Bij de rooms-katholieke kerkenbouw in de Noordoostpolder zoekt men naar aansluiting bij de vroeg-christelijke basiliek, die een langwerpig schip met twee, door bogen rijen daarvan gescheiden, zijbeuken heeft. Het altaar wordt geplaatst in een halfronde absis. De kerk wordt gedekt door een op houten balken steunend houten plafond of door gemetselde gewelven. De kerk van Kraggenburg is hier een voorbeeld van, zij het dat de rechter zijbeuk nooit tot stand is gekomen. Zij is ontworpen door Jules H. Froger en gesitueerd in het midden van het dorp. Zij is een voorbeeld van de heel oude Friese of Schokker dorpskerk op een terp. Van deze stijl zijn de fundamenten nog te zien op het voormalig eiland Schokland en wel op de zuidpunt.

Aantal zitplaatsen 292.

Sluiting

In de R.K. Sint Jan de Doperkerk in Kraggenburg is zondag 22 juni 2014, het patroonfeest van Johannes de Doper, de laatste viering gehouden.

Toren

In 1959 zijn plannen gemaakt om een toren te bouwen, maar de begroting van f. 150.000,- à f. 200.000,- vond men te belastend voor de parochianen. Ook een eventuele uitbreiding stuit op te hoge kosten. Bovendien zou het maar weinig zitplaatsen meer opleveren.

Klok

Zondag 4 februari 1951 wordt na het lof de nieuwe klok ingewijd door deken J.Scholtens van Wolvega.De klok heeft de toonhoogte B. Hij weegt 376 kg inclusief de 14 kg van de klepel en heeft een doorsnede van 82,5 cm.

De klok is voorzien van het volgende opschrift:

  • ‘Vox Clamantis’ (Stem die roept)
  • ‘Si Joannes:’ (volgens Johannes)
  • ‘ Dirigite viam Domini. Joan I 23’

(Maakt de weg recht voor de Heer! Joh. 1:23)

Kerkorgel

Een nieuw kerkorgel is geplaatst in 1958. Orgelbouwer is dhr. P Valckx ( firma Valckx van Kouteren Rotterdam), kosten f. 17.500,- . Orgel is na sluiting kerk te koop.

In de media

  • Uit De Noordoostpolder van 20 november 2013

EMMELOORD – De Rooms Katholieke Ireneüsparochie is voornemens om twee kerken in Noordoostpolder te sluiten. Het gaat om de kerken in Luttelgeest en Kraggenburg. Dit heeft de parochie bekend gemaakt. Op termijn zal voor de kerken een nieuwe eigenaar en bestemming worden gezocht. Door voortgaande langzame terugloop van het kerkbezoek en de oplopende gebruik- en onderhoudskosten van de gebouwen is het volgens de parochie niet langer verantwoord om de kerken open te houden. Sluiting van de kerkgebouwen heeft ingrijpende gevolgen voor de parochianen van het oostelijk deel van de Noordoostpolder. Maar vooral voor de parochianen in Kraggenburg en Luttelgeest, zij zullen niet langer in hun eigen dorp naar de vieringen kunnen gaan. Het voorgenomen besluit zal binnenkort door de parochie worden voorgelegd aan bisschop De Korte in Groningen. De Rooms Katholieke Ireneüsparochie heeft ook de katholieke kerken in Marknesse en Ens in beheer.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur