Handelingen

Koog aan de Zaan, Boschjesstraat 115 - Martelaren van Gorcum

Uit Reliwiki

Versie door Wisgerhof (Overleg | bijdragen) op 28 jun 2017 om 13:07 (Interieur: foto toegevoegd)


Algemene gegevens
Naam kerk: H.H. Martelaren van Gorcum
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Koog aan de Zaan
Adres: Boschjesstraat 115
Postcode: 1541KE
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Molenaar, N. Jr.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Architectonisch en qua detaillering interessante interbellumkerk, met toren op de linker, en achthoekige doopkapel op de rechter hoek van de voorgevel. Kopergroene torenspits. Breed middenschip, twee korte transepten, en verhoogde koorpartij. In de smalle zijbeuken, alsmede in de lichtbeuk, bevinden zich kleurrijke, sobere, symbolische glas-in-loodramen.

In 1931 werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten. In 1926 had pastoor Zurlohe van de Maria Magdalena parochie van ’t Kalf daarvoor al een stuk grond aangekocht. Op dat stuk grond aan de huidige Boschjesstraat zouden niet alleen een kerk en pastorie moeten verrijzen, maar ook een R.K. lagere school. In die tijd van nog sterke verzuiling en in een socialistische Zaanstreek een provocerend plan. Bovendien was het crisistijd, een periode van werkloosheid en armoede. De aangestelde bouwpastoor, dhr. P.J. Simons, stond dan ook voor een gecompliceerde taak, zoals financiële perikelen, een onkerkelijke streek, weerstand tegen de bouw van de school etc.. Met initiatief, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en veel gebedel overwon hij deze moeilijkheden. Daardoor verrees er in 1932 aan een brede sloot naast de pastorie een kerkgebouw, dat op 21 november door Mgr. Aengenent plechtig werd ingewijd. In 1933 volgde (de in het begin van de 21e eeuw gesloopte) Leonardusschool. De bij de kerk behorende pastorie werd in 2007 verkocht en doet nu dienst als particulier woonhuis.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma B. Pels in 1946.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur